nieuws

AOW-uitgaven flink gestegen door vergrijzing

Pensioen

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot € 32,7 mld in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging ligt bijna parallel aan de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, een gevolg van de vergrijzing. 

AOW-uitgaven flink gestegen door vergrijzing

Vooral vanaf 2011, toen de eerste babyboomers met pensioen gingen, zijn de AOW-uitgaven flink gaan stijgen. In 2013 was de stijging ten opzichte van een jaar eerder € 1,3 mld. Aan het einde van 2013 kregen 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Van hen heeft 81% recht op een volledige uitkering. Dat percentage ligt lager dan in 2008, toen 83% dat recht had. Maar door de toegenomen internationale migratie zijn er mer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd.

Buitenland
Wonen in het buitenland is in trek bij AOW-gerechtigden. Het aantal in het buitenland woonachtige AOW-gerechtigden steeg tussen 2008 en 2013 van 260.000 naar 320.000. Een stijging van ruim 22% versus een stijging van bijna 18% van het totaal aantal AOW-gerechtigden. Vooral Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zijn populair onder de vertrekkers.

De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 65 jaar en 1 maand heeft de stijging van de uitgaven nog wel enigszins weten te drukken. Zonder deze maatregel zouden de kosten nog ongeveer € 0,2 mld hoger hebben gelegen. Dit effect zal zich elk jaar herhalen en toenemen nu de AOW-gerechtigde leeftijd verder gaat stijgen.

Reageer op dit artikel