nieuws

Aon: ‘Oude prognosemodel AG had mooier uitgepakt’

Pensioen

De nieuwe Prognosetafel 2014 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) betekent voor pensioenfondsen geen forse stijging van hun pensioenverplichtingen. Maar de aanpassing van het model drukt deze meevaller enigszins, zegt Aon Hewitt.

Aon: ‘Oude prognosemodel AG had mooier uitgepakt’

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de belanghebbenden kan er door de nieuwe tafels zelfs sprake zijn van een lichte daling van de voorziening, zegt Aon Hewitt die de gevolgen van de nieuwe Prognosetafel voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen naar aanleiding van eigen berekeningen relatief beperkt noemt. “Alleen fondsen met een jong deelnemersbestand en/of relatief veel vrouwelijke (gewezen) deelnemers en gepensioneerden worden met een daling van de dekkingsgraad geconfronteerd van maximaal één procentpunt.”

Dekkingstekort voorzien
De publicatie van het AG lijkt dus geen nieuwe tegenvaller voor pensioenfondsen, stelt Aon. Hoewel de meeste pensioenfondsen momenteel niet meer in dekkingstekort verkeren, is de verwachting dat veel fondsen in de loop van 2015 opnieuw een tekort hebben. Door de nieuwe wijze van berekening van de rentetermijnstructuur daalt de actuele dekkingsgraad veelal onder de minimale dekkingsgraad van 105%. Omdat onder het nieuwe Financieel Toetsingskader het beleid gebaseerd wordt op de gemiddelde dekkingsgraad in de achterliggende twaalf maanden, is het daadwerkelijke effect niet meteen zichtbaar. “Een verdere verzwaring van de pensioenverplichtingen als gevolg van de nieuwe AG-Prognosetafel zou de kans op en de mate van dekkingstekort alleen maar hebben vergroot.”

Mooier
Toch had het mooier kunnen uitpakken, zegt Aon, als het AG het model waarmee de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting wordt geschat, niet had aangepast. “Indien het oude model was gehanteerd en daaraan slechts de waarnemingen van het CBS over 2012 en 2013 waren toegevoegd, was de voorziening pensioenverplichtingen voor alle pensioenfondsen lager uitgevallen,” aldus Frank Driessen van Aon Hewitt. “Voor jonge fondsen zou de voorziening meer dan 1% lager zijn uitgevallen dan op basis van de nieuwe Prognosetafel. Indien alle pensioenfondsen gebruik zouden maken van de AG-Prognosetafel, zou het in totaal om een kleine 10 miljard euro gaan.”

Reageer op dit artikel