nieuws

SNPF krijgt boete voor niet tijdig verstrekken informatie

Pensioen

De Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) heeft van de AFM een boete van €4.687 opgelegd gekregen. Het pensioenfonds kreeg die boete omdat het van begin 2010 tot en met begin 2013 niet tijdig beëindigingsinformatie verstrekte aan gewezen deelnemers.

SNPF krijgt boete voor niet tijdig verstrekken informatie

De zaak kwam aan het licht doordat een nieuw aangetreden directeur van de SNPF zelf de overtredingen had geconstateerd en voorlegde aan de AFM. In 2011 had het pensioenfonds in een Self Assessment al aangegeven dat pensioendeelnemers die uit dienst treden en hun deelneming beëindigen geen stopbrief kregen van het fonds. Maar pas nadat de directeur in januari 2013 contact opnam met de AFM, ondernam de toezichthouder actie.

Beëindigingsbrief
Na onderzoek met DNB kwam de AFM tot de conclusie dat SNPF over een periode van ruim drie jaar niet tijdig de beëindigingsinformatie heeft verstrekt. SNPF begon eind 2012 wel alsnog met het versturen van de beëindigingsoverzichten, maar dat was te laat vond te toezichthouder. “De pensioenuitvoerder moet de informatie verstrekken binnen een termijn waarin de deelnemer de informatie redelijkerwijs nog kan gebruiken voor het beoogde doel, bijvoorbeeld voor een pensioen- of andere financiële beslissing. […] Ter zake van de beslissing om de waarde van het pensioen over te dragen, is het van belang dat de deelnemer binnen zes maanden na verwerving van de pensioenaanspraken in de door de ontvangende pensioenuitvoerder uitgevoerde pensioenregeling een offerte vraagt van de ontvangende pensioenuitvoerder. Beëindigingsinformatie die later dan zes maanden na beëindiging van deelname aan de oude pensioenregeling wordt verstrekt, is voor veel deelnemers dan niet meer op tijd.”

Uiteindelijk bleek dat 426 van de 483 gewezen deelnemers in de genoemde periode de beëindigingsinformatie niet binnen zes maanden hebben gekregen. SNPF pleitte er desalniettemin voor dat de AFM af zou zien van het opleggen van een boete, onder meer omdat een boete afbreuk zou doen aan het imago van het pensioenfonds.

Boetebedrag
De toezichthouder besloot toch over te gaan tot het opleggen van een boete. Het basisbedrag, €500.000 werd evenwel flink verlaagd. Omdat SNPF zelf de overtreding staakte en een actief verbeterplan opstelde werd de boete met 25% verlaagd tot €375.000. Op basis van de draagkracht van het pensioenfonds verlaagd tot €18.750. En omdat SNPF in het verleden kampte met dekkingstekorten werd het boetebedrag nog eens verlaagd tot €4.687 om schade aan derden, deelnemers aan het fonds, te voorkomen.

Lees hier het boetebesluit van de AFM.

Reageer op dit artikel