nieuws

Pensioenklant vordert vijf ton van Akkermans & Partners

Pensioen

Pensioenklant vordert vijf ton van Akkermans & Partners

Volgens het gerechtshof in Den Bosch heeft pensioenadviesbureau Akkermans & Partners haar zorgplicht geschonden door een klant een veel te dure pensioenregeling te laten sluiten. De kostenstijging van de nieuwe regeling bleek niet 24%, maar 54% te zijn. De schade wordt nog opgemaakt (de klant vordert vijf ton) maar de klant hoeft sowieso de advieskosten van € 20.000 niet te betalen.

Het gaat in de zaak om het Venlose Seacon, een  bedrijf in de logistieke branche, dat voor 120 medewerkers een beschikbare premieregeling bij Nationale-Nederlanden heeft. Seacon wil die regeling verbeteren en vraagt in 2008 aan de tak Legal&Advice van Akkermans een pensioenscan uit te voeren.

54% hoger
Die scan leidt uiteindelijk tot een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,75%. Akkermans geeft aan dat deze regeling, met een franchise volgens het wettelijk minimum, een kostenstijging van 24% zal betekenen voor Seacon. Het bedrijf accepteert na advies van Akkermans de offerte van NN van 18 februari 2009. De werkelijke kostenstijging van de nieuwe pensioenregeling blijkt echter 54% te zijn. Seacon komt daar pas bij het opstellen van de jaarrekening in begin 2010 achter en eist schadevergoeding.

Waarschuwen
Volgens het Hof had het adviesbedrijf haar klant ervoor moeten waarschuwen dat de kostenstijging van de nieuwe pensioenregeling aanzienlijk groter zou zijn dan de 24% waar Seacon klaarblijkelijk van uitging. Het Hof: “Weliswaar kan op zichzelf uit de offerte worden afgeleid wat de kosten zijn (in het kostenoverzicht is als stortingskoopsom het bedrag van € 440.785,73 bruto opgenomen), maar dat ontsloeg de adviseur niet zonder meer van de plicht Seacon op het verschil tussen het eerder meegedeelde percentage van de kostenstijging (24%) en het daadwerkelijke percentage (54%) te wijzen.”

Afwijken
Akkermans stelt dat Seacon bewust heeft gekozen voor de in de offerte opgenomen omvang van het premiebedrag. Het Hof: “Niet gebleken is echter dat Seacon zich ten tijde van de ondertekening van de offerte realiseerde dat de kostenstijging zo groot zou zijn en zo veel zou afwijken van het eerder genoemde percentage.” Het Hof geeft Seacon gelijk: Akkermans heeft zich schuldig gemaakt aan schending van de zorgplicht.

Schadevergoeding
De schade bedroeg volgens Seacon in 2009 € 95.057,02. De looptijd van de pensioenovereenkomst met NN is vijf jaar. Vanwege het groeiende personeelsbestand is de schade die Seacon lijdt minimaal 5 x € 95.057,02, dus € 475.285,10, aldus Seacon. Akkermans verweert zich en zegt onder meer dat een deel van de kostenstijging veroorzaakt is door inkomende waardeoverdrachten en dat Seacon door de betere pensioenregeling een aantrekkelijker werkgever is geworden. Ook zegt Akkermans dat Seacon geen actie heeft ondernomen om de pensioenovereenkomst met NN te wijzigen. Tot slot betoogt het adviesbureau dat de hogere kosten zijn vertaald in een betere pensioenvoorziening. Het Hof: “Naar het oordeel van het hof is het aannemelijk dat Seacon wel schade lijdt, nu Seacon de kosten van de nieuwe pensioenregeling dient te betalen.” Het Hof kondigt een schadestaatprocedure aan om de schade op te maken.

Advieskosten
Volgens het Hof is Akkermans ernstig tekortgeschoten in de nakoming van de opdrachtovereenkomst met Seacon. De in rekening gebrachte advieskosten, een bedrag van € 20.887,19, hoeft de klant dan ook niet te betalen.

In het arrest wordt slechts een deel van de naam van het pensioenadviesbureau genoemd, te weten Pensioen Juristen B.V. Navraag leert dat het hier om Akkermans & Partners gaat. Bij Akkermans kon nog niemand reageren op de uitspraak.

Reageer op dit artikel