nieuws

‘Pensioenfondsen onduidelijk over het waarom van de kosten’

Pensioen

Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat pensioenfondsen een begin hebben gemaakt waar het gaat om transparantie van de kosten in hun jaarverslagen. Maar de toezichthouder mist nog een inzicht in wat de kosten veroorzaakt en doet een aantal aanbevelingen.

‘Pensioenfondsen onduidelijk over het waarom van de kosten’

De AFM bekeek 52 jaarverslagen van pensioenfondsen en kwam tot de conclusie dat het niet altijd duidelijk is welke factoren het niveau van de kosten verklaren. “Zo heeft de samenstelling van de beleggingsmix grote invloed op de kosten. Maar in de jaarverslagen wordt niet verklaard op welke wijze de beleggingsmix de kosten concreet bepaalt. Informatie over de kosten, het rendement en de risico’s is vaak in aparte paragrafen in het jaarverslag opgenomen, zonder dat het verband hiertussen wordt toegelicht. Het verband tussen deze onderdelen is echter essentieel voor de lezer van een jaarverslag.” Slechts één van de 52 jaarverslagen gaf een contextuele uitleg bij de kosten van rendement en risico.

Aanbevelingen
De AFM heeft op basis van het gedane onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder onderstaande:

  • Pensioenfondsen geven duidelijke uitleg over het waarom van het kostenniveau. Bij voorkeur in samenhang met het rendement en het risico. Bijvoorbeeld door de kosten per beleggingscategorie te geven en zodoende het totale kostenniveau te verklaren.
  • Pensioenfondsen rapporteren zowel het bruto als het netto rendement. Het moet in elk geval duidelijk zijn of het getoonde rendement bruto of netto is.
  • Pensioenfondsen vermelden hun transactiekosten. Vooral de kleine tot middelgrote pensioenfondsen doen dit nog onvoldoende.
  • Pensioenfondsen maken duidelijk welke kosten zijn geschat en in welke mate deze kosten zijn geschat.

Als het aan de toezichthouder ligt, doen geven pensioenfondsen in hun jaarverslagen tenminste uitleg over en toelichting bij de hoogte van de kosten. “Het jaarverslag vormt immers het medium waarin het bestuur publiekelijk verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, inclusief het kostenbeleid.”

Reageer op dit artikel