nieuws

Fondsen en ppi’s betalen minder aan DNB-toezicht

Pensioen

De variabele heffing die pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen aan DNB moeten betalen, ligt in 2014 18% lager dan in 2013. Voor 2015 wordt daarentegen een toename van 13% verwacht als gevolg van de voorgenomen afschaffing van de overheidsbijdrage.

Fondsen en ppi’s betalen minder aan DNB-toezicht

Half juli stuurt DNB de facturen voor het reguliere toezicht naar de pensioenfondsen en de ppi’s. De ministers van Financiën en SZW hebben eind mei de toezichttarieven voor 2014 vastgesteld. Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen betalen met elkaar ongeveer € 25,7 mln.

Variabel tarief
Alle pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen betalen een minimumheffing van € 2.000. Daarbovenop komt een variabele heffing. Voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen is dat tarief met zo’n 18% verlaagd. Deze verlaging is volgens DNB gedeeltelijk een correctie op de toezichtkosten over 2013. Die zijn lager uitgevallen dan in 2013 bij de pensioenfondsen en ppi’s in rekening zijn gebracht.

2015
Er ligt een wetsvoorstel om de overheidsbijdrage in de toezichtkosten met ingang van 2015 af te schaffen. Als gevolg hiervan zal de totale heffing aan pensioenfondsen en ppi’s met zo’n 13% toenemen ten opzichte van 2014.

Reageer op dit artikel