nieuws

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State

Pensioen

Het wetsvoorstel pensioencommunicatie ligt voor advies bij de Raad van State. Het voorstel bevat maatregelen om de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op de wensen van deelnemers en duidelijker te communiceren over onzekerheden.

Wetsvoorstel pensioencommunicatie naar Raad van State

In de nieuwe pensioencommunicatie moet het perspectief van de deelnemer centraal staan. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor pensioenfondsen voor digitale informatievoorziening richting deelnemers. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Consultatie
Bij de consultatieronde begin dit jaar zei het ministerie over het wetsvoorstel: “Voorgesteld wordt de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te sluiten op wensen van deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden. Daarbij staat het perspectief van de deelnemer centraal. Het is wenselijk dat meer dan nu het geval is wordt aangesloten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer en zijn manier van informatieverwerking. Dat betekent dat er in de wetgeving meer ruimte zal zijn voor maatwerk door pensioenuitvoerders (vormvrij waar mogelijk, standaardisatie waar nodig), gelaagdheid in informatie, meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s.”

Streven
Het streven van het ministerie is om de deelnemer op een handige, snelle en heldere wijze in te lichten over zijn persoonlijke pensioensituatie en mogelijkheden. “In dat kader krijgen pensioenfondsen en verzekeraars meer mogelijkheden voor digitale informatieverstrekking en het bieden van maatwerk. Door middel van een gefaseerde, stapsgewijze uitbreiding van het pensioenregister kan de deelnemer worden ondersteund bij het verkrijgen van overzicht, inzicht en actiemogelijkheden (handelingsperspectief) met betrekking tot zijn totale pensioeninkomen.”

Reageer op dit artikel