nieuws

Rabobank adviseerde ‘zeer offensief’ en ‘speculatief’ te beleggen met pensioengeld

Pensioen

“Om van dit administratieve probleem af te zijn, passen we jouw doelrisicoprofiel aan naar zeer offensief”, zo schrijft een beleggingsadviseur van de Rabobank Vaart & Vechtstreek (voorheen Hasselt-Nieuwleusen) in 2000 aan een cliënt. Die klaagde (jaren later) over schending van de zorgplicht. Terecht, zegt Rechtbank Overijssel in een vandaag gepubliceerd vonnis. De Rabobank moet de schade vergoeden.

Rabobank adviseerde ‘zeer offensief’ en ‘speculatief’ te beleggen met pensioengeld

De Rabobank verstrekt de man in het voorjaar van 2000 een hypotheek van een miljoen gulden. De man beschikt op dat moment over vijf ton aan vermogen op zijn bankrekening en in aandelen, terwijl zijn woonboerderij met een waarde van vier en een halve ton vrij is van hypotheek. Deze vermogensbestanddelen vormen zijn enige pensioenvoorziening. De klant koopt voor het hele bedrag aandelen.

Offensief
In mei 2002 stelt de bank vast dat de man een offensief doelrisicoprofiel heeft. In augustus 2002 stuurt zijn Rabo-beleggingsadviseur hem een email waarin staat: “In verband met ontwikkelingen op de beurs is het portefeuillerisico (-27,8%) uitgekomen boven jouw doelrisicoprofiel. Om van dit administratieve probleem af te zijn passen we jouw doelrisicoprofiel aan naar zeer offensief. Het maximale portefeuillerisico wat hierbij past is -35%. (…)” En later: ”Persoonlijk denk ik wanneer je dit risico accepteert dat je evengoed zou kunnen kiezen voor een hoger doelrisicoprofiel (nl. speculatief) waarbij je geen reactie krijgt van overschrijding. (…)”

Aansprakelijk
Omdat er discussie ontstaat over de geadviseerde hypotheekvorm eindigt in 2006 de relatie tussen de klant en de Rabobank. De klant stelt vervolgens de Rabobank aansprakelijk. Hij had gewaarschuwd moeten worden voor de risico’s die zijn verbonden aan het beleggen met geleend geld voor een pensioenvoorziening. Ook had de bank een doelrisicoprofiel op moeten stellen en wel met het karakter defensief omdat het ging om een pensioenvoorziening.

Oordeel
De rechter stelt dat er pas in 2002 een verplichting gold tot het opstellen van een schriftelijk doelrisicoprofiel. Wel diende Rabobank, ook al in 2000, als uitwerking van het zogenaamde “ken uw klant” beginsel informatie in te winnen over de financiële positie van de klant, alsmede over zijn ervaring met beleggingen in financiële instrumenten en zijn beleggingsdoelstellingen. “Niet gebleken is dat Rabobank dit voldoende heeft gedaan.” Ook toen er in 2002 wel een profiel is vastgesteld, heeft Rabobank verzuimd om het profiel te laten aansluiten bij de financiële positie en de beleggingsdoelstelling van de klant, aldus de rechter.

Schade
De rechter stelt de Rabobank aansprakelijk en verwijst de vaststelling van de schade naar de schadestaatprocedure. “Voor vergoeding in aanmerking komt het verschil tussen de waarde van de beleggingsportefeuille indien advisering in 2000 had plaatsgevonden op grond van een passend (te weten defensief) risicoprofiel en de waarde die de beleggingsportefeuille thans bij liquidatie in 2006 heeft opgebracht.” De rechtbank merkt op dat het – gelet op de ontwikkelingen op de beurs in die periode – voor de hand ligt dat als binnen een passend beleggingsprofiel zou zijn belegd, desondanks toch verlies zou zijn geleden.

Reageer op dit artikel