nieuws

Pensioensector pleit voor taskforce pensioenhervorming

Pensioen

Er moet een fundamentele discussie vanuit de politiek komen over het huidige pensioenstelsel in de vorm van een taskforce pensioenhervorming met een breed maatschappelijk mandaat. Dit is een van de conclusies in het Pensioenmanifest dat recent naar de staatssecretaris Klijnsma, de Stichting van de Arbeid en de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd.

Pensioensector pleit voor taskforce pensioenhervorming

De taskforce pensioenhervorming is een van de aanbevelingen in het Pensioenmanifest naar aanleiding van het congres am:pensioenstrijd over de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel dat in mei plaatsvond. De politiek moet aangeven wat de belangrijkste doelen zijn voor het vormen van zo’n taskforce, welke middelen daarvoor worden ingezet en welke randvoorwaarden worden gesteld.

Vertegenwoordigers van verzekeraars en pensioenfondsen kwamen daarnaast met de volgende aanbevelingen in het Pensioenmanifest:

  • In plaats van een pensioenaanspraak in de tweede de noodzakelijke vernieuwing van het persoonlijke, flexibele pensioendoeleinden.
  • Stel een pensioenplicht in, maar laat deelnemers de keuze in uitvoering. Er is geen draagvlak om het individu volledige keuzevrijheid te geven in het wel of niet meedoen aan een pensioenregeling. Wel is er een groot draagvlak om de individuele deelnemer te laten kiezen voor de uitvoerder van zijn of haar voorkeur.
  • Maak vaart met een integrale benadering van de dossiers Pensioen, Zorg en Wonen. In de meest vergaande vorm zouden de individuele pensioenrekening en de hypotheekrekening als twee communicerende vaten gekoppeld kunnen worden.

Conclusies
Naast de aanbevelingen werden de volgende conclusies getrokken door de deelnemers aan de am:pensioenstrijd:

  • Verwacht geen pensioenhervormingen van binnenuit.
  • Deel met elkaar het gevoel voor urgentie om tot hervormingen te komen.
  • Formeer een taskforce met ruim mandaat en breed maatschappelijk draagvlak.
  • Geef jongeren expliciet ruimte om mee te denken én mee te beslissen.

Download hier het volledige Pensioenmanifest.

Reageer op dit artikel