nieuws

Pensioenregeling verzekeringsbedrijf blijft op zelfde niveau

Pensioen

De nieuwe pensioenregeling voor het verzekeringsbedrijf maakt niet volledig gebruik van de fiscale ruimte per 1 januari 2015, maar is qua niveau wel vergelijkbaar met de basispensioenregeling in de huidige cao, zegt vakbond De Unie.

Pensioenregeling verzekeringsbedrijf blijft op zelfde niveau

De Unie en het Verbond van Verzekeraars melden dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf die loopt van 1 januari 2015 tot 1 juli 2016.

Pensioen
Belangrijkste aanleiding voor een nieuwe cao is de veranderende pensioenwetgeving per 1 januari 2015. Een werkgroep pensioenen heeft in opdracht van cao-partijen de basispensioenregeling (een minimumregeling waar partijen in het voordeel van werknemers van kunnen afwijken) bestudeerd en daarover gerapporteerd. De Unie: “De inzet was om te komen tot een regeling die maximaal gebruik zou maken van de fiscale ruimte per 1 janauri 2015. Dat zou een verbetering van de huidige regeling betekenen.”

Opbouwpercentage
Die wens is echter niet gehonoreerd. Het opbouwpercentage in de pensioenregeling (met als pensioenrichtleeftijd 67 jaar) zal net als in de huidige regeling op 1,75% ligen, terwijl 1,875% is toegestaan. Door de franchise met € 3.000 te verlagen naar € 13.334 wordt de regeling toch verbeterd en kunnen werknemers meer pensioen opbouwen. Het nabestaandenpensioen wordt verhoogd van 50 naar 60% van het te bereiken ouderdomspensioen. Het maximum pensioengevend salaris wordt vastgesteld op € 81.670 euro. Dat betekent dat de koppeling met vijf maal de franchise wordt losgelaten.

CDC
Werkgevers krijgen de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschap te kiezen voor een Collective Defined Contribution-regeling en de middelloonregeling op basis van CDC te financieren. Ze kunnen dan een premieafspraak voor vijf jaar maken.

Salaris
Het akkoord voorziet daarnaast in structurele salarisverhogingen van 1% per 1 januari 2015 en per 1 juli 2015 en van 0,5% per 1 januari 2016. Per 1 juni 2016 is er een eenmalige uitkering ter hoogte van 0,5% van het vaste jaarsalaris. Gedurende de looptijd van de cao kunnen werknemers wederom eenmalig gebruik maken van een opleidingsbudget van € 500.

Reageer op dit artikel