nieuws

Klijnsma wil pensioendialoog zonder taboes

Pensioen

Bij de nationale pensioendialoog die het kabinet wil voeren, is alles bespreekbaar. “Ik wil weten of Nederland toe is aan een grotere verbouwing om onze oudedagsvoorziening op lange termijn te waarborgen. Daar wil ik echt iedereen bij betrekken. Iedereen moet kunnen meedoen. Alles moet aan de orde kunnen komen.”

Klijnsma wil pensioendialoog zonder taboes

Dat zei staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) donderdag in een toespraak voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Wat mij betreft is geen onderwerp taboe”, onderstreepte ze. Klijnsma noemde een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel die al in gang zijn gezet. Volgend jaar gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag en binnenkort komt ze met een nieuw financieel toetsingskader. Maar Klijnsma wil bekijken of verdergaande veranderingen wenselijk zijn. “Kunnen we vasthouden aan het stelsel van vandaag? Of is er behoefte aan meer keuzevrijheid?”

Keuze
Klijnsma denkt dan aan keuzevrijheid om deel te nemen aan het stelsel, keuzevrijheid tussen pensioenuitvoerders, maar ook aan keuzevrijheid als het gaat om het pensioen dat mensen willen bereiken, de premie die ze bereid zijn te betalen of het risico dat ze willen lopen om een hoog rendement te kunnen halen.

Solidariteit
Deze vraag, zei ze, hangt nauw samen met de tweede: hoe gaan we om met solidariteit? “Welke risico’s willen mensen met elkaar delen en hoe ver willen we gaan met de solidariteit binnen en tussen de generaties? Als er wordt gekozen voor een stelsel met meer individuele keuzevrijheid, leidt dat al gauw tot minder collectieve solidariteit. Als mensen vrij zijn om te kiezen of ze wel of niet meedoen aan het pensioenstelsel, kan dat wel eens het eind betekenen van de solidariteit en herverdeling tussen generaties zoals we die nu kennen.”

Collectief
Dat bracht haar bij de derde kernvraag: wie doet er mee en in welk collectief? “Bij die vraag staat centraal of we een stelsel willen handhaven voor een deel van de werknemers of daarin ook zelfstandigen willen opnemen. En daarmee samenhangend: willen we de collectiviteiten via bedrijfstakken en ondernemingen handhaven? Ook dat leidt tot veel verdere fundamentele vragen. Als er wordt gekozen om het stelsel ook voor zelfstandigen toegankelijk te maken, komt vrijwel onmiddellijk de vraag aan de orde of de sociale partners dan ook geen andere rol moeten gaan spelen. En daarmee ben ik bij vierde kernvraag: wie is verantwoordelijk?”

Dialoog
Het ministerie van Sociale Zaken lanceert binnenkort een speciale website voor de pensioendialoog. Na de zomer vinden de eerste gesprekken plaats. Klijnsma wil praten met bonden en werkgevers, pensioenuitvoerders, organisaties van jongeren en van ouderen en wetenschappers, maar ook met gewone burgers. Begin volgend jaar wil de staatssecretaris een hoofdlijnennotitie naar de Kamer sturen.

Reageer op dit artikel