nieuws

Hoogste stand dekkingsgraad pensioenfondsen sinds 2011

Pensioen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen naar 112%. Dit was eind maart nog 111%. Door deze stijging heeft de dekkingsgraad de hoogste stand bereikt sinds april 2011.

Hoogste stand dekkingsgraad pensioenfondsen sinds 2011

De toename van de dekkingsgraad wordt met name veroorzaakt door positieve rendementen van pensioenfondsen op aandelen en vastrentende waarden.

Van de 275 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind mei 2014 11 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Eind mei waren er ongeveer 425.000 actieve deelnemers en 200.000 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In het kader van de overgang naar een nieuw financieel toetsingskader (FTK) is in 2012 afgesproken dat fondsen die opnieuw in een tekortsituatie geraken, dit in principe mee kunnen nemen in hun beleid bij de start van het nieuwe FTK. Het is de bedoeling dat het nieuwe financieel toetsingskader per 2015 in werking treedt.

Dekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

Dekkingsgraad-pensioenfondsen_2014_06

 

 

Reageer op dit artikel