nieuws

‘Pensioenfondsen moeten bestuurders hoger salaris betalen’

Pensioen

Pensioenfondsen moeten hun bestuurders hogere vergoedingen geven nu ze steeds hogere eisen stellen aan deskundigheid. De gangbare tarieven zijn te laag om goede mensen te vinden, aldus pensioenfondsbestuurder René van de Kieft in het FD van vandaag.

‘Pensioenfondsen moeten bestuurders hoger salaris betalen’

Van de Kieft was tot twee maanden geleden bestuurder bij onder meer ambtenarenpensioenfonds ABP, metaalfonds PME en het pensioenfonds van PostNL. Daar was hij verantwoordelijk voor zo’n € 350 mrd. Sinds april zit hij niet meer in het bestuur van PME.

Toezichthouder DNB toetst sinds enkele jaren de deskundigheid van pensioenfondsbestuurders voordat ze benoemd kunnen worden. Van de Kieft was volgens het FD een van de bestuurders die sindsdien zijn aangetrokken om de pensioenbesturen te versterken. Hij signaleert echter dat het lastig is om meer experts binnen te halen.

Hij zegt in de krant: “Vanwege de historie van werkgevers- en werknemersbesturen in de pensioensector zijn de bestuurdersvergoedingen laag. Nu er steeds meer professionals in het bestuur komen, is dat echter niet langer houdbaar. Die verwachten een vergoeding die in balans is met de verantwoordelijkheid die ze krijgen”.

Niet genoeg
Door de professionaliseringsslag zijn de bestuurskosten tussen 2008 en 2011 al met 61% gestegen, bleek uit eerder onderzoek van het FD. Dat is echter nog niet genoeg, vindt Van de Kieft.

“Anders is straks de deskundigheid van de pensioenfondsbesturen onder de maat.” Dat kan veel grotere schade voor deelnemers opleveren, zegt hij.

Groot fonds
De standaardvergoeding in de pensioensector voor een bestuurder van een groot fonds is nu maximaal € 140.000 bij een voltijdbaan.

Bij een middelgroot pensioenfonds is dit € 120.000 en een klein fonds € 100.000.

Bij de pensioenuitvoerders ligt dat bedrag veel hoger. Bij APG en PGGM lagen de salarissen van de bestuurders in 2012 tussen € 450.000 en € 670.000.

Reageer op dit artikel