nieuws

Meer vrouwen met aanvullend pensioen

Pensioen

Het aantal vrouwelijke 65-plussers met een aanvullend pensioen is tussen 2000 en 2012 sterk toegenomen, maar nog steeds aanmerkelijk lager dan bij mannen. Ook ontvangen ze gemiddeld de helft minder aanvullend pensioen dan mannen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Meer vrouwen met aanvullend pensioen

In 2012 is het aantal vrouwen met een aanvullend pensioen naast de AOW met 10% gestegen naar 60% ten opzichte van 2000 (50%). Van de mannen ontving 92% in 2012 een aanvullend pensioen. Bij gehuwde of samenwonende vrouwen is het aandeel met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. De afgelopen 12 jaar is dit wel verdubbeld: van ruim 20% naar 40%.

Van de alleenstaande vrouwen ontving 82% in 2012 een aanvullend pensioen, dat ze niet altijd zelf hebben opgebouwd. Vaak gaat het ook om nabestaandenpensioen.

Pensioenkloof
Het aanvullend pensioen voor vrouwen bedraagt gemiddeld € 8.400 bruto in 2012. Dit is veel lager dan het gemiddelde pensioen van mannen: € 17.300 bruto.
Het verschil is het grootst onder 65-plussers met een partner. Bij deze groep is de kloof de afgelopen twaalf jaar bovendien gegroeid. In 2000 bedroeg het aanvullend pensioen van vrouwen nog 38% van dat van de mannen, in 2012 was dat 34%.

Reageer op dit artikel