nieuws

Is pensioensector deel van het probleem geworden?

Pensioen

De pensioensector is niet de meest geschikte branche om te bedenken hoe een nieuw pensioenstelsel er uit moet zien. Dat concludeerden vertegenwoordigers van verzekeraars en pensioenfondsen gisteren tijdens am:pensioenstrijd in Corpus, Oegstgeest.

Is pensioensector deel van het probleem geworden?

Onder leiding van dagvoorzitter Felix Rottenberg werd gediscussieerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. “Maar zijn wij wel de mensen die kunnen en durven veranderen, of zijn wij een deel van het probleem geworden”, vroegen de aanwezigen zich af. Kan de pensioensector zichzelf nog wel reorganiseren of zijn de functionarissen te zeer vastgeroest in oude denkpatronen.

Karin Bitter

Oude discussie
Karin Bitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zei daarover: “We schieten snel terug in de oude discussie tussen verzekeraars en fondsen. Dat is een van de factoren die ons in de weg zit.” Dat bleek wel toen Bitter in haar presentatie meldde dat driekwart van de deelnemers van PFZW voorstander is van de doorsneepremie. Tegenstanders van de doorsneepremie reageerden aangebrand. Of die PFZW-deelnemers dan wel wisten dat de vuilnisman in zo’n systeem betaalt voor de hoogleraar. “Wat zegt zo’n enquête als mensen helemaal de consequenties niet begrijpen”, zo luidde de kritiek.

Verplichtstelling
Volgens NOPD-voorzitter en pensioenadvocaat Theo Gommer is er maar één oplossing om ruimte te creëren voor iets nieuws. “Weg met de verplichtstelling, die slaat alles dood. Zolang werkgevers zich verplicht bij een uitvoerder moeten aansluiten komen we er nooit uit.” Wat zou er gebeuren, vroeg Rottenberg, als de verplichtstelling wordt losgelaten. “Niks”, zei Gommer. “Als de fondsen het zo goed doen als ze zeggen, dan blijven werkgevers daar toch lekker zitten? Maar dan is het wel hun eigen keuze.”

Deelnemer
De deelnemer moet het vertrekpunt van de discussie zijn, daar was iedereen het wel over eens. Maar wat die deelnemer nou echt wil en hoe je hem in beweging krijgt, dat is nog knap lastig. Volgens Rajish Sagoenie van Milliman Pensioenen moet je toe naar een peer group benadering. “Mensen willen weten wat de standaard is binnen hun groep. Wat heeft de rest al opgebouwd? Dan raken ze geïnteresseerd.” Hoogleraar Erik Lutjens pleitte voor meer en diepgravend onderzoek naar de wensen van de deelnemers. “Nu wordt bijvoorbeeld gezegd dat er onder jongeren geen draagvlak is voor het huidige stelsel. Is dat zo of is dat een elitair standpunt van een klein groepje jongeren?”

Reageer op dit artikel