nieuws

DNB: Kwart verlies dekkingsgraad sinds crisis weer goedgemaakt

Pensioen

De Nederlandsche Bank heeft vijf jaar na het starten van de herstelplannen voor pensioenfondsen de balans opgemaakt. De conclusie is dat de dekkingsgraad sindsdien gemiddeld met 15% is gestegen. Daarmee hebben de pensioenfondsen een kwart van de daling ten tijde van de kredietcrisis weer goedgemaakt.

Vooral fondsen die veel in aandelen belegden en zich indekten tegen het risico van rentedaling zagen een grote stijging, merkt DNB op. “De ontwikkelingen sinds de beginperiode van de kredietcrisis (tweede helft 2007 – eind 2008), dus in de vijfjaars herstelperiode van 2009 tot en met 2013, geven een illustratie van de belangrijkste determinanten van de dekkingsgraad: de rente en de aandelenkoersen. In hun beleggingsgedrag spelen de fondsen hier op in. Een derde determinant, de stijging van de levensverwachting, kunnen de fondsen vrijwel niet beheersen”, verklaart de toezichthouder. Het gekozen rente-afdekkingsbeleid en de verdeling van de beleggingsportefeuille worden door DNB dan ook aangewezen belangrijke verklaringen voor onderlinge verschillen in de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Verlagingen
Na het beoordelen van de herstelplannen van in totaal 141 pensioenfondsen blijkt dat voor dertig van hen een verlaging noodzakelijk is gebleken. “Mede door deze verlagingen zijn pensioenfondsen nu uit het dekkingstekort”, schrijft DNB. “De verlagingen raken in totaal 650.000 actieve deelnemers, 405.000 gepensioneerden en 1,22 miljoen zogenaamde slapers. De gewogen gemiddelde verlaging die fondsen hebben opgenomen in hun rapportage bedraagt 0,84%.”

Aon meldde vandaag dat de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen maand met 109% min of meer gelijk is gebleven ten opzichte van een maand eerder.

Reageer op dit artikel