nieuws

Deeltijdpensioen wil nog niet echt aanslaan

Pensioen

Bij de vijf grootste Nederlandse pensioenfondsen maken slechts een kleine 12.000 werknemers gebruik van de mogelijkheid met deeltijdpensioen te gaan. Dit blijkt uit een inventarisatie door FD Pensioen Pro. De vijf grootste fondsen hebben bij elkaar ruim anderhalf miljoen gepensioneerden.

Deeltijdpensioen wil nog niet echt aanslaan

Bij deeltijdpensioen kan een werknemer zijn pensioen enkele jaren voor pensionering alvast deels laten ingaan, om tegelijk minder te gaan werken. Van deze constructie wordt al jaren veel verwacht, meldt de krant.

Goede manier
Volgens werkgevers en bonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, en ook de Oeso is deeltijdpensioen een goede manier om ouderen langer aan het werk te houden.

Een van de redenen om niet met deeltijdpensioen te gaan is dat werknemers bang zijn niet meer voor vol te worden aangezien. ‘Oudere werknemers vrezen dat leuke en belangrijke klussen naar jongere collega’s gaan als ze nog maar drie dagen per week op hun werk verschijnen’, zegt Celeste de Quelerij van adviesbureau Towers Watson tegen de krant.‘Anderen zijn bang dat ze hetzelfde werk in minder tijd moeten gaan doen.’

Gebruikelijk
Bij ABP blijken 3000 mensen met deeltijdpensioen te zijn, tegen 780.000 ‘gewone’ gepensioneerden.

Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn zijn het er 7000, tegen 340.000 gepensioneerden: in de zorg is deeltijdwerken al gebruikelijker. Bij de metaalfondsen PME en PMT zijn het er 1400, op een totaal aantal gepensioneerden van 355.000.

Reageer op dit artikel