nieuws

‘Pensioenstelsel heeft niets aan kortetermijnreparaties’

Pensioen

“Het is jammer dat er een financieel toetsingskader wordt gelanceerd, en pas daarna de fundamentele discussie over de houdbaarheid van het stelsel wordt gestart. Als je gaat sleutelen aan het oude systeem zonder eerst te hebben vastgesteld wat je voor de toekomst wilt bereiken, blijft het bij een reparatie voor de korte termijn.”

‘Pensioenstelsel heeft niets aan kortetermijnreparaties’

Dat zegt Karin Bitter, manager pensioenbeleid bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn in een interview in de am:pensioenspecial die volgende week verschijnt. Bitter is een van de sprekers op am:pensioenstrijd, op dinsdag 20 mei in Leiden. “Wij zijn niet blij met het ftk zoals het nu lijkt te gaan worden omdat we daarin niet onze reële pensioenambitie kunnen realiseren”, stelt zij. Bitter doelt op het voornemen dat PFZW vorig jaar lanceerde om haar deelnemers onder te brengen in een reëel pensioencontract. Dat Klijnsma in ‘haar’ ftk de nominale variant als uitgangspunt neemt, is een flinke streep door de rekening van PFZW.

Manifest
Tijdens am:pensioenstrijd gaan pensioenspecialisten zoals Bitter met elkaar in debat om te komen tot bouwstenen voor een toekomstvast pensioen. Die bouwstenen monden uit in manifest ‘Het pensioen van de Toekomst’ dat aan minister Asscher (Sociale Zaken) zal worden aangeboden.

Afspraakschending
Felix Rottenberg is dagvoorzitter. Hoewel de bestuurder en moderator vindt dat hij leuk werk heeft, zegt ook hij naar zijn pensioen uit te kijken. “Het lijkt me heerlijk om zonder die prestatiedruk te leven. Ik moet altijd alert zijn, dat is inspannend. Ik ben 57, dus ga nog een jaar of tien op deze manier goed doorbrengen. De fase die dan volgt, zie ik als een rijkdom die bij het leven hoort. Ik zou het erg vervelend vinden als daar vanuit Den Haag weer een afspraakschending doorheen komt en ik ineens nog langer doormoet.”

Keuzevrijheid
Rottenberg zou meer keuzevrijheid willen. “Mijn vader zei altijd al: pensioen is uitgesteld loon. Het is notabene je eigen geld waar je een dag in de week voor aan het werk bent, dus mag je misschien zelf weten waar je dat onderbrengt? Dat besef dat het je eigen geld is, mag wel wat meer doordringen.” Hij ziet ook een grotere rol voor de werkgever. “Het aangaan van een arbeidscontract is bij uitstek het moment om je erin te verdiepen. Bied een nieuwe werknemer een adviesgesprek aan, dat zou een mooie compensatie zijn voor het feit dat veel werkgevers de pensioenregeling versoberen. Met wetgeving zou je dat kunnen afdwingen, je zou het in de cao kunnen voorschrijven.”

Gratis kaarten
Op 20 mei meepraten over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel? De redactie van am: geeft twintig toegangskaarten weg volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mail naar: amevents@vakmedianet.nl

Reageer op dit artikel