nieuws

Akkoord over pensioen havengemeenschap kost Aegon € 100 mln

Pensioen

Aegon en de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (BPVH) hebben eindelijk een akkoord bereikt over het zogenoemde ‘beklemd vermogen’ van voormalig havenpensioenfonds Optas. Dat is sinds 2007 onderdeel van Aegon. Hiermee komt een eind aan een langdurig geschil tussen beide partijen.

Akkoord over pensioen havengemeenschap kost Aegon € 100 mln

Het akkoord voorziet erin dat Aegon en de Stichting BPVH gezamenlijk de rechter zullen verzoeken om opheffing van de beperkende voorwaarde die nu op een deel van het vermogen van Optas rust, het zogenoemde beklemd vermogen. Als de rechter hiermee akkoord gaat, ontstaat er financiële ruimte voor verbetering van de havenpensioenen.

Tarief
Deze financiële ruimte bestaat uit een eenmalige betaling van Aegon aan de Stichting BPVH van € 80 mln, een gunstig tarief voor pensioenpremies en een bijdrage van Aegon van maximaal € 20 mln euro in de komende jaren ter compensatie van het verlies van pensioenopbouw als gevolg van mogelijke wetswijzigingen per 1 januari 2015.

Voorlopig
Het akkoord volgt op de regeling die de Stichting BPVH in 2010 sloot met de Stichting Optas, de voormalige eigenaar van pensioenverzekeraar Optas. Niek Stam, voorzitter van Stichting BPVH, is tevreden met het resultaat: “Bovenop de 500 miljoen euro van Stichting Optas komen we dicht bij de oorspronkelijke waarde van het beklemde vermogen.” Hij wijst erop dat het akkoord nog wel voorlopig is. “De Deelnemersraad van Optas Pensioenen moet zich erover uitspreken en we houden nu eerst weer een referendum onder werkgevers en werknemers in de havens. Ook moet de rechter zich nog uitspreken over het ‘ontklemmen’ van het beklemde vermogen.”

Reageer op dit artikel