nieuws

Pensioenfonds verlaagt de premie dus niet

Pensioen

Het FD deed onderzoek onder pensioenfondsen en vond uit dat een half miljoen Nederlanders dit jaar een gelijke of hogere pensioenpremie betaalt ten opzichte van 2013, terwijl hun pensioenopbouw is verlaagd.

Pensioenfonds verlaagt de premie dus niet

Het FD deed onderzoek onder de grootste vijftig pensioenfondsen. Deze fondsen zijn goed voor 90% van het totale pensioenvermogen.
Bijgesteld
Per 2014 heeft het kabinet de maximale belastingvrije pensioenopbouw beperkt van 2,25% naar 2,15% van het brutoloon. Van de ruim twintig pensioenfondsen die de opbouw daardoor moesten verlagen, heeft de helft de premies ook naar beneden bijgesteld.
Heikel punt
De andere helft hield de premies gelijk of verhoogden die zelfs, aldus de krant. Voor de politiek is premieverlaging al enige tijd een heikel punt. Kamerleden vreesden al langer dat de geplande versobering van het pensioensparen in 2014 en 2015 werknemers dubbel zou treffen: niet alleen mogen ze minder pensioen sparen, ze krijgen dat geld ook niet terug in de vorm van lagere premies.
Pensioenfondsen gaven al aan dat de premies niet omlaag konden.
Angst gegrond
In 2015 zal het maximale opbouwpercentage verder worden verlaagd naar 1,875%, wat nog eens € 2,8 mrd extra belasting moet opbrengen. De eerste versobering laat zien dat de angst van de politiek over de premies gegrond was, concludeert het FD. In de helft van de gevallen is de opbouwverlaging niet gepaard gegaan met premieverlaging. De pensioenfondsen in kwestie geven onder meer aan dat er simpelweg geen financiële ruimte was om de premies te verlagen.

Reageer op dit artikel