nieuws

Non-profitorganisatie als oplossing voor opbouw pensioen

Pensioen

Non-profitorganisatie als oplossing voor opbouw pensioen

Om de pensioenen van burgers in de Europese Unie te waarborgen, zouden er betere voorzieningen moeten komen om mensen zelf te laten sparen voor hun oude dag, naast de basisvoorziening van de overheid en het pensioen dat via het salaris wordt opgebouwd. Omdat de vrije markt voor zulke voorzieningen niet goed werkt, zou een non-profitorganisatie in het leven moeten worden geroepen.

Dit stelt fiscaal jurist Gerard Staats in het proefschrift (Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated model) dat hij op woensdag 29 januari verdedigt aan Tilburg University. Staats onderzocht de pensioenstelsels van Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, omdat de pensioenvoorzieningen daar relatief goed geregeld zijn en als voorbeeld kunnen dienen voor andere EU-landen. Hij concludeert echter dat de voorziening in de zogenaamde derde pijler, ofwel het pensioen dat mensen privë sparen, steeds belangrijker wordt maar niet goed van de grond komt.
Non-profitorganisatie
Staats stelt voor om een non-profitorganisatie in te zetten voor het arrangeren van een eenvoudige aanvullende oudedagsvoorziening. Banken en verzekeraars zouden daarbij toegestande uitvoerders blijven. Door middel van een pensioenregister zoals dat in Nederland en Zweden inmiddels bestaat, kan zo’n organisatie de aanvullende oudedagsvoorziening automatisch regelen als blijkt dat deze onvoldoende zal zijn. "Overheden zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om zo’n voorziening in het leven te roepen", aldus Staats.

Reageer op dit artikel