nieuws

Fors minder pensioenfondsen moeten korten

Pensioen

Het aantal pensioenfondsen dat per 1 april een korting moet doorvoeren bij het afronden van de vijfjarige herstelplannen is gedaald tot 38. Dat zijn er 28 (42%) minder dan de 66 die in het voorgaande jaar het pensioen van de deelnemers moesten verlagen. Ook pakt de gemiddelde verlaging minder drastisch uit: 1,1% dit jaar, waar gepensioneerden vorig jaar nog 1,9 % moesten inleveren. Deze voorlopige berekeningen zijn afkomstig van DNB.

Fors minder pensioenfondsen moeten korten

Het aantal gepensioneerden dat in april van dit jaar met een lager pensioen te maken krijgt, komt nu uit op circa 500.000, waar in april 2013 nog werd uitgegaan van 700.000 gepensioneerden. Het aantal actieve deelnemers dat een verlaging kan verwachten bedraagt 700.000 deelnemers, waar vorig jaar nog op 1,3 miljoen actieve deelnemers werd gerekend. In plaats van 1,1 miljoen slapers -pensioendeelnemers en gepensioneerden die van werkgever zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan-,  zullen nu naar verwachting circa 1,3 miljoen slapers worden geraakt. Deze laatsten kunnen meerdere keren zijn meegeteld.

Dekkingsgraad
De positieve ontwikkeling van het gemiddelde percentage waarmee pensioenen worden verlaagd, komt door een stijging van de dekkingsgraad per ultimo 2013 in vergelijking met 2012. De gemiddelde dekkingsgraad per jaarultimo is uitgekomen rond 110%, een stijging in vergelijking met de 102% van eind december 2012. 
Inkomen gepensioneerden
De gemiddelde daling van het pensioen met 1,1% die nu naar voren komt betekent niet dat het inkomen van de betrokken gepensioneerden met een zelfde percentage daalt. Dat komt doordat gepensioneerden pensioen ontvangen in aanvulling op de AOW. Ook is geen rekening gehouden met de effecten van overheidsbeleid op het netto inkomen.
 

Reageer op dit artikel