nieuws

Collectief pensioen zzp’er komt dichterbij

Pensioen

Het kabinet ondersteunt het plan van een aantal organisaties van zelfstandigen om een vrijwillige collectieve pensioenregeling in de derde pijler op te zetten. In een brief aan de Kamer schrijven Frans Weekers (Financiën) en Jetta Klijnsma (SZW) spoedig met wetgeving te zullen komen.

Collectief pensioen zzp’er komt dichterbij

De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen hebben op hoofdlijnen aangegeven hoe zij vorm willen geven aan een vrijwillige collectieve regeling voor zelfstandigen in de derde pijler. Belangrijke kenmerken zijn flexibiliteit en collectiviteit: deelnemers kunnen vrijwillig in- en uit stappen en bepalen hoeveel ze periodiek inleggen. Het gaat om een collectieve regeling waarbij de ingelegde gelden collectief worden belegd en beheerd. Wat de deelnemers terugkrijgen voor hun inleg, in de vorm van pensioenuitkeringen, is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. In de uitkeringsfase wordt geen levenlange uitkering verzekerd, maar is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. De zelfstandigenorganisaties willen de regeling uit laten voeren door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden.
Bijstand
De wens van de zelfstandigenorganisaties dat zzp’ers hun pensioen niet hoeven aan te spreken voordat ze in aanmerking komen voor de bijstand wordt gerealiseerd. “Om te voorkomen dat mensen vlak voor een bijstandsaanvraag hun vermogen wegsluizen naar hun derdepijlerpensioen, geldt daarbij de randvoorwaarde dat er in de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg”, aldus de staatssecretarissen. Ook kan het derdepijlerpensioen bij arbeidsongeschiktheid van de deelnemer worden opgenomen, zonder dat daarbij revisierente is verschuldigd. “De Staatssecretaris van Financiën is bereid de fiscale wetgeving op dit punt aan te passen.”
Kritisch
Jaap Oudijk van Generali liet zich in een eerder blog op deze site kritisch uit over de plannen van de zelfstandigenorganisaties.
 
 

Reageer op dit artikel