nieuws

Algemeen pensioenfonds moet keuzevrijheid vergroten

Pensioen

Algemeen pensioenfonds moet keuzevrijheid vergroten

Werkgevers en werknemers krijgen meer mogelijkheden om hun pensioenregeling uit te laten voeren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de Tweede Kamer het voorontwerp van de Wet algemeen pensioenfonds toegestuurd. Dat wordt tot 24 februari via internet geconsulteerd.

Het algemeen pensioenfonds (APF) maakt een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk. Dat is nodig, want de bestaande mogelijkheden kennen beperkingen, aldus de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Als een werkgever nu een pensioenregeling naar een andere uitvoerder wil overbrengen kan hij kiezen: een verzekeraar of een bedrijfstakpensioenfonds. Dat laatste is niet in elke sector aanwezig en het nadeel van een verzekeraar is volgens de MvT dat de kosten dan kunnen toenemen en het karakter van de regeling kan veranderen. En de regeling onderbrengen bij een PPI (premiepensioeninstelling) is weer alleen een optie voor beschikbarepremieregelingen. Blijft over de multi-opf, maar daar is het selecteren van bestuurders lastig, aldus de MvT.. Ook moeten ondernemingspensioenfondsen dat zelf oprichten. Het algemeen pensioenfonds kan daarentegen ook door derden worden opgericht, bijvoorbeeld door verzekeraars.
Identiteit
Staatssecretaris Jetta Klijnsma: “Sociale partners, betrokken bij pensioenfondsen, maar ook verzekeraars kunnen de uitvoering van hun pensioenregelingen bundelen in het APF. Hierdoor worden uitvoeringskosten lager, kan de uitvoering verder gestandaardiseerd worden en vindt een professionaliseringslag plaats, terwijl de eigen identiteit en solidariteit van de pensioenregeling behouden blijft.”
Pensioenwet
Het voorontwerp van wet zal uiteindelijk tot aanpassingen van artikelen in de huidige Pensioenwet leiden. Daarom wil de staatssecretaris van onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen weten wat zij van het voorontwerp van wet APF vinden. Voor hen kan het APF interessant zijn als ze geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of aansluiting bij een algemeen pensioenfonds.

Reageer op dit artikel