nieuws

AFM content met wetsvoorstel pensioencommunicatie

Pensioen

De AFM is in haar consultatiereactie richting staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) positief over het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Het zorgt volgens de toezichthouder voor pensioeninformatie die consumenten beter in staat stelt een goede financiële planning voor de oude dag te maken. Wel vraagt de AFM aandacht voor een goede en snelle uitbreiding van mijnpensioenoverzicht.nl.

AFM content met wetsvoorstel pensioencommunicatie

Uitbreiding van het online pensioenregister is onderdeel van het wetsvoorstel dat tot vandaag ter consultatie aan de markt was aangeboden. is een van de belangrijkse onderdelen. Het register moet inzicht gaan bieden in de toereikendheid van het pensioen en keuze- en actiemogelijkheden, evenals inzicht in de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van de partner. Ook komt er op het gebied van pensioencommunicatie meer ruimte voor maatwerk door pensioenuitvoerders. "Vormvrij waar mogelijk, standaardisatie waar nodig", aldus het wetsvoorstel.
De AFM is positief over de voorgestelde wijzigingen. Ze stellen de consument volgens de toezichthouder beter in staat een goede financiële planning voor zijn oude dag maken."Op dit moment sluit pensioeninformatie nog niet altijd aan op de (informatie)behoefte van de deelnemer. Daardoor heeft de deelnemer te weinig handvatten om zelf actie te ondernemen financieel te plannen voor zijn oude dag", aldus de AFM.
Flinke verantwoordelijkheid
Ten aanzien van de uitbreiding van Mijnpensioenoverzicht.nl naar een pensioendashboard dat ook inzicht moet bieden in koopkracht en risico’s, benadrukt de toezichthouder dat deze snel en goed moet plaatsvinden. "De organisatie die het pensioenregister gaat transformeren naar een pensioendashboard moet dan ook een flinke verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen." De  AFM spreekt verder haar uitdrukkelijke wens uit dat de nieuwe basisinformatie over de pensioenregeling op de website van pensioenuitvoerders beschikbaar komt, zodat de werknemer eenvoudiger zijn oude en nieuwe pensioenregeling met elkaar kan vergelijken. 

Reageer op dit artikel