nieuws

Verbond wil ruimere overgangstermijn in pensioenakkoord

Pensioen

Verbond wil ruimere overgangstermijn in pensioenakkoord

Het Verbond van Verzekeraars noemt het pensioenakkoord dat het kabinet en de oppositie hebben gesloten een verzachting van een forse ingreep in de pensioenopbouw. Wel zou het Verbond graag een ruimere overgangstermijn zien voor de maatregelen.

"Het pensioenakkoord waarover kabinet en oppositie vandaag overeenstemming hebben bereikt, verzacht de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers, maar betekent nog steeds een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om een adequaat pensioen op te bouwen. Ook met een opbouwpercentage van maximaal 1,875% resulteert immers een pensioeninkomen dat in veel gevallen fors terugvalt in vergelijking met het laatstverdiende inkomen", zo reageert het Verbond.
Voor werknemers met een inkomen van meer dan € 100.000 zou de werkgever de mogelijkheid moeten krijgen om een collectieve regeling aan te bieden. Daarmee worden de uitvoeringskosten beperkt. "Tenslotte is het van belang dat de voorgestelde wijzigingen ook goed geïmplementeerd kunnen worden. Aannemende dat de parlementaire behandeling nog enige tijd zal vergen, is de invoeringsperiode tot 1 januari 2015 te kort."

Reageer op dit artikel