nieuws

Tetteroo wil oplossing voor ‘slapers’

Pensioen

Volgens Bianca Tetteroo, divisievoorzitter Pensioen en Leven van Achmea, moet er een oplossing komen voor het aantal inactieve deelnemers aan pensioenregelingen. "Er zijn in totaal bij fondsen en verzekeraars 7 miljoen actieve deelnemers, maar het aantal slapers is 11,5 miljoen."

Tetteroo wil oplossing voor ‘slapers’

Dat zegt ze in de decembereditie van het blad PensioenAdvies. "Voor die slapers komt geen geld meer binnen van werkgevers", zegt Tetteroo, "terwijl pensioenuitvoerders iedere wijziging van wet- en regelgeving voor de totale deelnemerspopulatie moeten doorvoeren. Dat is niet houdbaar en daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden. Zeker als mensen steeds vaker van werkgever gaan wisselen, het aantal slapers zal dan nog in een versneld tempo toenemen."
Koelkast
Toch is Tetteroo niet voor een oplossing waarbij werknemers zelf een pensioenaanbieder mogen uitkiezen en daar blijven als ze van werkgever veranderen. "Uitvoerders gaan dan heel veel marketingkosten maken om klanten aan zich te binden en mensen gaan wellicht jaarlijks overstappen naar een andere aanbieder als die met een aantrekkelijk aanbod komt. Ik heb verhalen gehoord uit Chili waar mensen een broodrooster of koelkast kregen als ze hun pensioen bij een bepaalde uitvoerde onderbrachten. Daar geloof ik niet in, dan gaan we concurreren op de verkeerde dingen."

Reageer op dit artikel