nieuws

Intrede pensioenadviseurs op inkomensmarkt verwacht

Pensioen

Volgens De Goudse gaan de nieuwe vakbekwaamheidseisen zorgen voor een verschuiving op de markt voor inkomensverzekeringen: veel adviseurs gaan stoppen en maken plaats voor nieuwe toetreders, zo concludeert de maatschappij uit een onderzoek onder adviseurs. Die verwachten dat vooral pensioenadviseurs en accountants zich met advisering over inkomensverzekeringen gaan bezighouden.

Intrede pensioenadviseurs op inkomensmarkt verwacht

Op 1 januari wordt het Wft-diploma Inkomen geïntroduceerd, waarbij naast vakkennis ook competenties, vaardigheden en gedrag worden getoetst. Bestaande adviseurs hebben nog tot 1 juli 2015 de tijd om het examen te halen; nieuwe adviseurs moeten komend jaar al over een Inkomen-diploma beschikken.
Volgens De Goudse verwacht ruim een kwart van de adviseurs dat meer dan 30% van de huidige inkomensadviseurs gaat stoppen met advisering en bemiddeling in inkomensverzekeringen. Ruim een op de zes (17%) voorziet zelfs een krimp van meer dan 40%. "Het merendeel van de overige geënquêteerden verwacht ook een afname, al schatten zij die wat kleiner in. Slechts 12% verwacht dat er helemaal geen adviseurs stoppen met hun inkomensadvisering."
Daartegenover staat dat 62% van de ondervraagden denkt dat pensioenadviseurs zich gaan bezighouden met inkomensadvies; 53% denkt dat accountants de Inkomen-markt gaan betreden.

Reageer op dit artikel