nieuws

Advisering expirerende lijfrentes baart AFM zorgen

Pensioen

De informatieverstrekking door verzekeraars over expirerende lijfrentes scoort onder de maat. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is echter de adviesdienstverlening op dit gebied dat aanleiding geeft tot zorg.

Advisering expirerende lijfrentes baart AFM zorgen

De uitkomsten zijn dermate zorgelijk dat de AFM er openlijk aan twijfelt of de aanbevelingen uit eerdere AFM-onderzoeken naar adviesdienstverlening bij hypotheken en pensioenen, wel worden toegepast bij andere ingewikkelde financiële producten als expirerende lijfrentes.
Kwaliteit van het advies zorgelijk
Naast het onderzoek naar de informatieverstrekking door verzekeraars voerde de AFM een verkennend onderzoek uit naar de kwaliteit van het advies rond expirerende lijfrentes. In totaal zijn 27 adviesdossiers onderzocht, afkomstig van twee verzekeraars, een bank en twee zelfstandige grote advieskantoren. Volgens de AFM geven de uitkomsten van deze verkenning reden tot zorg over het marktbrede kwaliteitsniveau van de advisering. "Bij drie van de vijf onderzochte partijen bevatte de meerderheid van de adviesdossiers niet alle klantinformatie die noodzakelijk is om passend te kunnen adviseren. Veelal was het onduidelijk welk advies is gegeven, werd het gegeven advies slechts summier gemotiveerd en werden niet alle relevante productkenmerken in een productvergelijking meegenomen. Het is daardoor in veel gevallen onzeker of het geadviseerde product aansluit bij de wensen en de situatie van de klant."
Verzekeraars informeren te laat
In het onderzoek naar de informatieverstrekking door verzekeraars verzamelde de AFM informatie van tien verzekeraars, die volgens het onderzoek samen twee derde van het totaal aan opgebouwde lijfrentekapitaal beheren. Er is onderzoek gedaan naar de informatie die deze verzekeraars beschikbaar stellen op hun website en naar hun schriftelijke informatieverstrekking. Daaruit blijkt dat een aantal verzekeraars hun klanten niet tijdig en/of onvoldoende informeren over hun expirerende lijfrente. Zo moeten klanten volgens de AFM minstens drie maanden voor expiratie van hun lijfrente informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden. De toezichthouder kwam gevallen tegen waarbij pas anderhalve maand voor de expiratiedatum informatie werd verstrekt aan de klant. Daarnaast noemt de toezichthouder de informatie op de websites van verzekeraars in een aantal gevallen te summier.

Reageer op dit artikel