nieuws

Jetta Klijnsma vindt salarissen van beleggers in de pensioensector ‘bizar’

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken noemt de salarissen die door pensioenfondsen aan hun beleggers betaald worden ‘bizar’. Ze doet dit in antwoord op Kamervragen van Henk Krol (50Plus), naar aanleiding van de documentaire ‘Zwarte Zwanen – Gokken met uw pensioenpremie’ van Omroep Max (uitgezonden op 1 juli).

Jetta Klijnsma vindt salarissen van beleggers in de pensioensector ‘bizar’

Op de vraag van Krol of de staatssecretaris de mening deelt dat er meer openheid en transparantie moet komen over de hoogte van de kosten en de mate van risico die pensioenfondsen nemen, antwoordt Klijnsma: “Het is van groot belang dat pensioenfondsen transparant zijn over de uitvoeringskosten en risico’s die horen bij pensioen. Zowel de pensioensector als ikzelf werken hier hard aan. (…) Zo zou bijvoorbeeld op de website van een pensioenfonds op een toegankelijke en op de gebruiker afgestemde manier over uitvoeringskosten gecommuniceerd moeten worden. Pensioenfondsen zullen bovendien in het jaarverslag moeten ingaan op de uitvoeringskosten. Op dit moment wordt door mij bezien of dit juridisch vastgelegd moet worden.”
60 maal de Balkenendenorm
Op de vraag van Krol of Klijnsma de mening deelt dat het aan pensioenopbouwers en gepensioneerden niet uit te leggen is dat er salarissen uitbetaald worden aan pensioenuitvoerders- en beleggers tot wel 60 maal de Balkenendenorm in tijden dat er op hun pensioen(opbouw) gekort moet worden, zegt ze: “Pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de contractuele relatie met partners waaraan zij uitbesteden vormgeven. (…) Fondsbestuurders lieten in het programma blijken de salarissen van enkele organisaties waaraan zij uitbesteden bizar te vinden. Ik ben het hier mee eens. Zelf zal ik het onderwerp daarom waar opportuun uiteraard ook onder de aandacht van fondsen blijven brengen.”
De vragen van 50Plus en de antwoorden van Klijnsma staan hier.

Reageer op dit artikel