nieuws

SVB mag Turkse en Marokkaanse weduwen niet korten op Anw

Pensioen

In een zaak waarin elf Turkse en Marokkaanse weduwen protesteren tegen de verlaging door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van hun Anw-uitkering naar 60 procent, heeft de rechtbank Amsterdam gezegd dat het vorig jaar ingevoerde ‘woonlandbeginsel’ in strijd is met internationale regelingen.

SVB mag Turkse en Marokkaanse weduwen niet korten op Anw

De ‘Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’ is op 1 juli 2012 ingegaan. Woont een nabestaande of kind buiten de EU, EER of Zwitserland, dan zijn er gevolgen voor de kinderbijslag en de nabestaandenuitkering. De hoogte van de uitkering wordt aangepast aan de kosten van het levensonderhoud van het land waar het kind of de nabestaande woont.

Zaak
De eiseressen, elf Turkse en Marokkaanse weduwen die in respectievelijk Turkije en Marokko wonen, ontvangen allen al geruime tijd een Anw-uitkering vanuit Nederland op grond van het feit dat zij nabestaande zijn van een overleden echtgenoot, die in Nederland werkzaam is geweest. Zij zijn als gevolg van de invoering van het woonlandbeginsel met veertig procent op hun nabestaandenuitkering gekort.

Onderscheid
De bestuursrechter oordeelt dat de verlaging in strijd is met verschillende internationale regelingen. Die regelingen verbieden het onderscheid te maken op basis van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde. De rechter heeft de verlagingen daarom ongedaan gemaakt.

Reageer op dit artikel