nieuws

NOPD en RPA gaan niet fuseren

Pensioen

De gesprekken tussen erkenningsregeling Register Pensioenadviseur en de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen over een fusie zijn beëindigd. De organisaties zouden per 1 januari 2014 samengaan.

NOPD en RPA gaan niet fuseren

“Hoewel bij ons nog steeds de wens en het belang van de komst van één beroepsorganisatie voor pensioenadviseurs overeind staat, is er onvoldoende synergie om te komen tot één organisatie”, aldus de twee partijen die het niet eens konden worden over een visie op de nieuwe organisatie. “Het is helaas niet mogelijk gebleken om de verschillen te overbruggen om zo te komen tot een nieuwe beroepsorganisatie voor pensioenadviseurs  met een maximaal draagvlak. Dat is de belangrijkste motivatie om de besprekingen over een mogelijke fusie te beëindigen, hoezeer wij dit ook betreuren”, aldus de beide voorzitters.

Plannen
Bij de fusie zouden de NOPD en het RPA opgeheven worden en zou een nieuwe vereniging met een nieuwe naam ontstaan. "We komen los te staan van de Stichting Assurantie Registratie", zegt NOPD-voorzitter Theo Gommer in juni nog. Het RPA, waarvan Renato Lombardini bestuursvoorzitter is, wordt nu nog beheerd door de SAR. Samen wilden NOPD en RPA meer eenheid krijgen onder pensioendeskundigen en -adviseurs. NOPD en RPA tellen bij elkaar ongeveer 500 leden.

Reageer op dit artikel