nieuws

Miljardenverlies voor SNS Reaal

Pensioen

SNS Reaal rapporteert over het eerste half jaar van 2013 een nettoverlies van € 1.585 mln, toe te schrijven aan een eenmalige voorziening voor de vastgoedtak in verband met nationalisatie. De kernactiviteiten van SNS (retail bank en verzekeringen) schrijven wel een nettowinst van € 204 mln ten opzichte van € 258 mln over het eerste halfjaar van 2012.

Miljardenverlies voor SNS Reaal

Die winst op kernactiviteiten is met name te danken aan de hogere nettowinst van SNS Retail Bank van € 218 miljoen. Het concern schrijft dat toe aan de hogere rentemarge. Na een daling van € 1,3 miljard in januari, lieten de particuliere spaargelden na de nationalisatie een gestage groei zien.

Leven
Op de verzekeringsactiviteiten werd een nettoverlies van € 53 miljoen geleden. De periodieke levenpremies lieten een ‘duidelijke daling’ zien tot € 568 miljoen als gevolg van de afkoop van beleggingsverzekeringen en de overdracht van een deel van de portefeuille van Reaal Leven naar Zwitserleven. Het marktaandeel van nieuwe, individuele periodieke premies lag lager dan in heel 2012 (18,2%), maar bleef met 16,3% hoog, aldus het concern. Dit gold vooral voor de markt van overlijdensrisicoverzekeringen.

Schade
In een concurrerende schademarkt zag Reaal Schade het bruto premie-inkomen ‘enigszins’ dalen. In het eerste halfjaar van 2012 werd het premie-inkomen nog positief beïnvloed door een vrijval van de voorziening voor niet-verdiende verzekeringspremies aangehouden voor gevolmachtigde agenten. “Gecorrigeerd voor die invloed van € 19 miljoen liet het totale bruto premie-inkomen een fractionele daling zien, voornamelijk bij transportverzekeringen, als gevolg van de lagere rating van SNS Reaal en door het beleid van Reaal om de samenwerking met een aantal verzekeringsagenten met hoge schadequotes af te bouwen. Als gevolg hiervan zijn enkele grote contracten beëindigd.”

Zwitserleven
Zwitserleven moest een netto verlies van € 64 miljoen noteren. Dat kwam deels door de compensatie voor beleggingspensioencontracten, een lichte daling van de pensioenpremies door lagere retentiegraden en lagere nieuwe productie. De directie van Zwitserleven koos onlangs een nieuwe strategische koers. Zwitserleven gaat zich meer richten op de markt voor beschikbare premieregelingen (BPR) en zal het aantal producten buiten de tweede pijler vergroten. Hierdoor zal een nieuwe balans ontstaan tussen nieuwe markten waarin BPR, PPI’s en afzonderlijke producten de overhand zullen hebben, en de meer traditionele markten. “Dit zal ook organisatorische gevolgen hebben”, zo meldt de toelichting op de cijfers.

Herstructurering
Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur: “In de loop van het tweede kwartaal kwam SNS Reaal in rustiger vaarwater. De meeste nationalisatiemaatregelen zijn uitgevoerd. We boeken vooruitgang met de voorbereidingen voor de overdracht van Property Finance aan een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie en zijn begonnen met de financiële ontvlechting van de holding, de bank en de verzekeraar. We zijn in toenemende mate in staat ons te richten op onze kernactiviteiten en klanten en zijn op schema bij het opstellen van een herstructureringsplan, in samenwerking met Financiën. Het plan wordt uiterlijk 22 augustus bij de Europese Commissie ingediend. Als de Europese Commissie haar definitieve besluit over de staatssteun, inclusief de afsplitsing van Property Finance, heeft gepubliceerd, gaan we onverminderd door met de uitvoering van het herstructureringsplan en kunnen we ons volledig richten op onze kernactiviteiten.”

Reageer op dit artikel