nieuws

Nieuwe omzettingsmogelijkheid levensloop te complex

Pensioen

Nieuwe omzettingsmogelijkheid levensloop te complex

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van een door de Kamer gewenste geruisloze omzetting van het bruto levenslooptegoed in een derde pijler product.

In deze brief stelt hij dat voor een geruisloze omzetting, waarbij de bruto aanspraak ingevolge de levensloopregeling omgezet zou kunnen worden in een lijfrente, twee varianten denkbaar zijn. De eerste variant is dat de geruisloze omzetting onbeperkt, ook buiten de in de derde pijler beschikbare ruimte, mogelijk is. In de tweede variant kan de geruisloze omzetting slechts beperkt plaatsvinden, namelijk binnen de in de derde pijler beschikbare ruimte.
De staatssecretaris vindt invoering van deze omzettingsmogelijkheid complex. Hij raadt hem af omdat hetzelfde resultaat reeds binnen de huidige regelgeving gerealiseerd kan worden als het levenslooptegoed eerst wordt opgenomen en vervolgens wordt gebruikt ter financiering van een pensioenproduct in de derde pijler. Er wordt dan weliswaar eerst belasting betaald over het opgenomen levenslooptegoed, maar de uit het netto levenslooptegoed betaalde lijfrentepremie is vervolgens, binnen de in de derde pijler beschikbare ruimte aftrekbaar.
[ Bron: Kluwer Vakstudienieuws ]

Reageer op dit artikel