nieuws

Krijgt de klant een redelijke rekening?

Pensioen

Dat marktpartijen zoekende zijn geweest naar het correct vertalen van de vroegere provisie naar rendabele advieskosten, blijkt wel uit het feit dat de kosten voor advies bij de grotere marktpartijen zeer uiteenlopen. Maar is de gepresenteerde rekening ook redelijk?

Krijgt de klant een redelijke rekening?

De ingrijpende verandering in het verdienmodel zorgde de afgelopen periode voor een hoop hoofdbrekens. Welten bracht het adviesaanbod van grotere marktpartijen in kaart om inzicht te krijgen in de manier waarop de diverse financiële dienstverleners met dit provisieverbod omgaan.

Hapklaar
De kosten van een hypotheekadvies variëren bijvoorbeeld tussen de € 850 en € 3.000. Bij het onafhankelijk intermediair zijn de kosten voor advies hoger dan bijvoorbeeld banken. Je ziet daarnaast dat veel partijen kortingen bieden op het moment dat de klant een hapklaar (digitaal) dossier aanlevert. Als het voorwerk immers al door de klant zelf is gedaan kan direct gestart worden met de inventarisatie en advies. Dit scheelt de adviseur tijd en dus kosten.

Simpel
Ook het advies voor een relatief simpel product als een Direct Ingaande Lijfrente blijkt in de praktijk de nodige verschillen in advieskosten met zich mee te brengen. In het geval van execution only liggen de (afsluit)kosten rond de € 100 tot € 200. Komt er echter advies aan te pas, dan lopen de kosten op tot tussen de € 600 en € 800. Bij het onafhankelijke intermediair zien we zelfs uitschieters tot € 1.500.

De vraag is echter of de klant een onredelijke rekening krijgt gepresenteerd op het moment dat hij met zijn expirerende lijfrenteverzekering een Direct Ingaande Lijfrente wil aankopen. In het verleden ging de klant naar de tussenpersoon die de betreffende lijfrenteverzekering had gesloten en vroeg hem om een zo hoog mogelijke uitkering te regelen met het vrijgekomen kapitaal. De tussenpersoon kreeg hiervoor een percentage van de koopsom.

Stel nu dat de klant een polis heeft met een waarde van € 12.000 en naar zijn bank gaat voor advies. Deze rekent de klant tegenwoordig € 675 advieskosten en € 225 afsluitkosten. Dit houdt in dat de klant € 900 aan kosten maakt, oftewel 7,5%. Omdat de lijfrente echter een bruto uitkering is, zullen de werkelijke kosten rond de 12% liggen. Op zich ligt dit redelijk in lijn met de vroegere provisie die verdiend werd op een dergelijk advies. Het feit dat het in lijn ligt met de vroegere verdiensten op een lijfrenteadvies, betekent echter niet per se dat de gepresenteerde rekening redelijk is ten opzichte van de waarde die een dergelijk advies toevoegt.

Kritisch
Doordat de kosten niet meer zijn verdisconteerd in het product maar direct in rekening worden gebracht bij de klant, en dus direct zichtbaar zijn, worden klanten kritischer. Enerzijds kritisch naar de financieel dienstverlener die haar adviesdiensten aanbiedt, maar ook zeker naar zichzelf. De klant zal zich immers steeds vaker afvragen of advies wel nodig is in een bepaalde situatie, of dat hij een en ander wellicht zelf kan. Om te voorkomen dat klanten alleen nog kiezen voor het directe kanaal, zullen financieel dienstverleners dus niet alleen hun toegevoegde waarde moeten laten blijken, maar ook moeten zorgen dat de kosten die ze in rekening brengen in lijn zijn met deze toegevoegde waarde.

Reageer op dit artikel