nieuws

Jongeren hebben zoveel meer te melden over pensioen

Pensioen

Jongeren hebben zoveel meer te melden over pensioen

Als er wordt gesproken over jongeren en pensioen, dan gaat het vaak over het generatieconflict, de gedachte dat jongeren teveel premie betalen om het pensioen van de ouderen te subsidiëren. Dat is jammer, omdat er dan meteen wordt gedacht in tegenstellingen, terwijl jongeren zoveel meer te melden hebben over pensioen.

Afgelopen maand was ik bij het afscheidssymposium van Gerry Dietvorst, een icoon uit de Nederlandse pensioenwereld, die nu van een andere kant van pensioen kan gaan genieten. Tijdens het symposium met dagvoorzitter Larry van der Schoor (directielid van Welten) spraken een aantal prominente gasten, zoals Europarlementariër Toine Manders, de voorzitter van de pensioenfederatie Gerard Riemen en fiscaal specialist Peter Schonewille. Ook de zoon van Gerry, Alexander Dietvorst, gaf een interessante presentatie over de visie van jongeren (uit het pensioenlab) op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Na deze presentatie vroeg Gerry aan zijn zoon of een maatschappelijk verantwoorder beleggingsbeleid invloed heeft op het rendement. Alexander antwoordde hem: “Er zijn 100 studies die zeggen dat groen beleggen minder rendement oplevert. Er zijn ook 100 studies die stellen dat het meer oplevert. Dat is dus lastig te voorspellen. Ik denk dat we rendement anders moeten gaan meten dan alleen financieel. Als ik over 40 jaar met pensioen ga, wil ik dat doen in een leefbare wereld, dat is me ook iets waard, dat is ook rendement”. Het was een goede vraag en een nog beter antwoord! Jongeren kijken anders naar pensioen, hun inzichten zijn voor iedereen waardevol en gaan zeker niet alleen over geld.

Uit een kort overzicht van de carrière van Gerry Dietvorst kwam naar voren dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd op diverse terreinen, zoals aan het Pensioenregister en het Witboek Pensioenen. Hij vertelde daarbij dat het Pensioenregister in Nederland is gestart met een scriptie van drie studenten over de verbetering van pensioencommunicatie. Dat was nieuws voor mij, terwijl ik toch best veel over het Pensioenregister heb gelezen. Een van de studenten, Michel Visser, was bij het symposium aanwezig. Ik heb hem tijdens de borrel nog gesproken en verteld dat ik het inspirerend vind dat jongeren zo’n belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de pensioencommunicatie in Nederland. Opnieuw een bewijs dat jongeren belangrijke bijdragen kunnen leveren aan pensioen in Nederland.

De laatste tijd ontstaan steeds meer initiatieven vanuit jongeren die gezamenlijk hun mening geven over pensioen in Nederland. Zo is het Pensioenlab een initiatief vanuit de werknemersbonden (FNV, CNV en MHP). Maar ook de politieke jongerenpartijen hebben inmiddels hun 10-stappen plan gepresenteerd. Helaas ben ik de leeftijd waarop ik als jongere een bijdrage kan leveren aan deze discussie al enige tijd geleden gepasseerd. Ik hoop wel dat de jongeren van vandaag in de nabije toekomst in de besturen van fondsen kunnen plaatsnemen en dat ze actief worden betrokken bij het overleg tussen sociale partners.

Jongeren en ouderen staan niet tegenover elkaar, ze moeten samen een houdbaar pensioen creëren, anders moeten kinderen in de toekomst hun ouders gaan onderhouden en ouderen voldoende aan hun kinderen nalaten om de pensioenen aan te vullen…

Patty Kuijper

Reageer op dit artikel