nieuws

Bestuursmodellen pensioenfondsen: ‘elk voordeel heb z’n nadeel’

Pensioen

Bestuursmodellen pensioenfondsen: ‘elk voordeel heb z’n nadeel’

Veel fondsbesturen buigen zich al over de plussen en minnen van de vijf verschillende modellen uit de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, die dinsdag door de Eerste Kamer werd aangenomen. Volgens adviesbureau Montae doet hier de voetbalwijsheid ‘elk voordeel heb z’n nadeel’ opgeld. “De voor- en nadelen van de verschillende modellen zijn vaak spiegelbeeldig en helpen het debat weinig vooruit.”

“De eigen keuzes zijn belangrijker dan de modelkeuze”, zegt senior adviseur Anne-Marie Wiegers, bij Montae dagelijks met bestuurszaken bezig. Zij vindt het belangrijk niet een te zwaar gewicht te geven aan de keuze voor het ene of het andere model. “De voor- en nadelen van de verschillende modellen zijn vaak spiegelbeeldig en helpen het debat soms maar weinig vooruit. De beroemde voetbalwijsheid ‘elk voordeel heb z’n nadeel’ geldt zeker ook op dit gebied. Functioneren en effectiviteit van bestuurders zijn van veel groter belang dan de structuur die volgt uit de modelkeuze.”
Juiste vragen
“Wij adviseren fondsen zich te concentreren op de eigen wensen”, zegt Wiegers. “Het helpt om eerst te bedenken wat je als bestuur belangrijk vindt. Hoe je organisatorisch wilt samenwerken met de achterliggende partijen en het eventuele bestuursbureau.” Daarbij gaat het er volgens haar om de juiste vragen te stellen. Dat zijn vragen als: Wat is de missie van het fonds? Hoe zit het met ons bestaansrecht? Wat zijn de kerntaken van het bestuur? Wat is de gewenste rol van de sociale partners in de uitvoering van de pensioenregeling en hoe is de rolverdeling nu.
Sociale partners
Het tijdig betrekken van de sociale partners is volgens Montae cruciaal om draagvlak te creëren voor de inrichting van de governance en het vormgeven van het nieuwe pensioencontact. Naar verwachting hebben fondsbesturen een jaar de tijd om aan de nieuwe wet te voldoen. “Dit lijkt een ruime periode, maar er is veel te doen. Naast het ontwerp van de nieuwe governancestructuur gaat het onder meer om het betrekken van de eigen organen bij het besluitvormingsproces, het werven, selecteren en opleiden van nieuwe bestuursleden en het aanpassen van fondsdocumenten. Het opstellen van een heldere tijdlijn met duidelijke stappen geeft zicht op wat er te doen staat.”

Reageer op dit artikel