nieuws

ABP staat 158.000 deelnemers af aan Zorg & Welzijn

Pensioen

De pensioenaanspraken en de pensioenrechten van ruim 158.000 (ex-)werknemers en gepensioneerden van Universitair Medische Centra gaan over van ABP naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Dat staat in een principeovereenkomst.

ABP staat 158.000 deelnemers af aan Zorg & Welzijn

De opgebouwde rechten van deelnemers worden via een collectieve waardeoverdracht per 1 januari 2015 overgedragen aan PFZW. Medewerkers die nu al in dienst zijn van de UMC’s, gaan vanaf dat moment pensioen opbouwen bij PFZW. Nieuwe medewerkers worden direct in de pensioenregeling van PFZW opgenomen.
De medewerkers van UMC’s gaan straks dus net als de medewerkers van alle andere ziekenhuizen, onder de pensioenregeling van PFZW vallen. “Wanneer medewerkers dan de overstap maken van een UMC naar een ander ziekenhuis (of omgekeerd), krijgen ze niet meer te maken met verschillende pensioenfondsen en waardeoverdrachten”, aldus een persbericht.
De besturen van de fondsen moeten nog advies vragen aan de deelnemers- en werkgeversraad. Wanneer de besturen van ABP en PFZW definitief met de onderhandelaarsovereenkomst instemmen, zal de overeenkomst worden voorgelegd bij De Nederlandsche Bank.

Reageer op dit artikel