nieuws

Klijnsma ‘blanco’ tegenover API

Pensioen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma zegt in het kwartaalmagazine van de Pensioenfederatie ‘redelijk blanco’ te staan tegenover de Algemene Pensioeninstelling.

Klijnsma ‘blanco’ tegenover API

“Daar sta ik redelijk blanco tegenover”, zegt Klijnsma. “Ik doe nu een internetconsultatie om te inventariseren of er behoefte is aan een API. Als de API nauwelijks iets zal opleveren hebben we misschien een heel ander instrument nodig. Dat wacht ik af en dan pas hak ik de knoop door.”
Klijnsma zegt verder trots te zijn op de snelheid waarmee de AOW-leeftijd is verhoogd. Samen met minister Donner werkte ze vanaf 2008 aan dat dossier. “Piet Hein en ik zeiden tegen elkaar: als we in 2020 kunnen beginnen dan hebben we het goed gedaan.”
Minder snel gaat de invoering van nieuwe pensioenwetgeving, Klijnsma stelde de zaak een jaar uit. “Maar ik houd wel druk op de ketel. Voor het zomerreces wil ik een contourenschets van de nieuwe regelgeving laten zien.”

Reageer op dit artikel