nieuws

‘Geef ruimte aan bonafide lefgozers!’

Pensioen

Die oproep deed Leo Stevens woensdag tijdens de zomereditie van PensioenUptoDate, een gezamenlijk initiatief van Lnbb en Kluwer (uitgever van AM) waarin accountants, belastingadviseurs en pensioenadviseurs elkaar ontmoetten en congresseerden rondom actuele onderwerpen met betrekking tot het pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder.

‘Geef ruimte aan bonafide lefgozers!’

Stevens, en met hem vele anderen uit de pensioenadviespraktijk, zijn bezorgd over de huidige en komende wet- en regelgeving voor het DGA-pensioen. Die slaat door. Aan de fiscale dwingelandij is nauwelijks meer ontsnappen mogelijk. In plaats van zo’n keurslijf pleitte dagvoorzitter Stevens, en met hem andere pensioenprofessionals, voor meer ondernemingsruimte en dus meer speelruimte voor DGA’s (de bonafide lefgozers) om hun pensioen naar eigen inzichten, desgewenst bijgestaan door hun adviseurs, vorm en inhoud te geven. Ten onrechte wekt de overheid en als uitvoerder daarvan de Belastingdienst de schijn dat ondernemers er per definitie op uit zijn om de fiscus met behulp van slimme adviseurs een oor aan te naaien. “Ga uit van bonafide gedrag en schep ruimte”, klonk de oproep vanuit een zelfbewuste adviespraktijk, die daarmee duidelijk maakt dat ondernemingszin in Nederland juist gestimuleerd in plaats van (fiscaal) afgestraft moet worden.
Andere opmerkelijke wapenfeiten van dit congres:
Wft-plicht
– Harman Korte, lid van het bestuur van de AFM, is van mening dat ook niet-Wft plichtige adviseurs die wél inzake pensioen adviseren zich vanuit hun beroepsethiek gebonden  moeten achten aan de eisen die de Wft aan advisering en bemiddeling in pensioenverzekeringen stelt. Korte ging in tweede instantie echter niet zover dat hij voetstoots aan de interpretatie van de Wft vasthoudt dat de materiële assistentie van (bijvoorbeeld) een accountant tijdens een advies- of een bemiddelingsgesprek van een Wft-plichtige adviseur met diens klant (zijnde een DGA), ook automatisch inhoudt dat die accountant Wft-plichtig is. In de praktijk veelal een onmogelijke situatie. “Daar ga ik nog eens het gesprek over aan”. Opvallend was dat de AFM in de persoon van bestuurder Korte hiermee oog blijkt te hebben voor de adviespraktijk. En dat is wel eens anders geweest.
Prudent beleggen
– Senior beleggingsadviseur Duco Smit van StaalBankiers maakte duidelijk dat het begrip prudent beleggen ten onrechte de indruk kan wekken dat dit gelijk moet staan aan een defensief beleggingsbeleid. Zijn conclusies luidt dat defensieve beleggingsscenario’s het grootste risico met zich meebrengen dat pensioendoelstellingen juist niet gehaald worden, in tegenstelling tot een meer offensief beleid. De conclusie van Stevens was dan ook dat het begrip ‘prudent’ (letterlijke betekenis: voorzichtig)  wellicht beter vervangen kan worden voor de term ‘weloverwogen’.
Verzekeraars slechte beleggers
– Met de stelling dat verzekeraars bewezen slechte vermogensbeheerders zijn, bleek niemand het oneens te zijn. “Als je bij een verzekeraar je langleven risico onderbrengt weet je een ding zeker: je tekent op je pensioendatum voor levenslang, dus statistisch gesproken tot ver na je negentigste, voor een mager rendement van nog geen 1 procent. Overigens was de kritiek verder ook duidelijk op die verzekeraars (en dat zijn er velen) die de DGA inmiddels voor wat betreft hun range aan pensioenverzekeringen in de kou laten staan. Of is het zo dat het verzekeringsproduct, in ieder geval voor wat betreft het langlevenrisico, gewoon zijn langste tijd heeft gehad?
Vertrouwen
– Ook de klant kwam tijdens het congres van Lnbb actuarissen + pensioenconsultants en Kluwer aan het woord. Op zich al opmerkelijk omdat de praktijk meestal is dat we wel over maar niet met de klant praten. En juist deze klanten (DGA’s) waren heel duidelijk over het nut en de noodzaak van de AFM. Een van hen: “Het vertrouwen dat te voet komt en te paard gaat, moet worden terugverdiend. Ik ben blij dat de AFM er op de achtergrond is om dat in de gaten te houden”. Het was even stil in de zaal …

Reageer op dit artikel