nieuws

Fusie NOPD en RPA aanstaande

Pensioen

Fusie NOPD en RPA aanstaande

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) en de erkenningsregeling Register Pensioenadviseurs (RPA) gaan per 1 januari 2014 fuseren. Beide organisaties waren al een jaar in gesprek over een samengaan.

Bij de fusie worden de NOPD en het RPA opgeheven; er zal een nieuwe vereniging met een nieuwe naam ontstaan. “We komen los te staan van de Stichting Assurantie Registratie”, zegt NOPD-voorzitter Theo Gommer. Het RPA, waarvan Renato Lombardini bestuursvoorzitter is, wordt nu nog beheerd door de SAR.
Samen willen NOPD en RPA meer eenheid krijgen onder pensioendeskundigen en -adviseurs. De fusiepartners tellen bij elkaar ongeveer 500 leden.

Reageer op dit artikel