nieuws

‘Verplichte deelname pensioenregelingen blijft beste optie’

Pensioen

Werknemers zijn op de lange termijn het beste af met collectieve solidaire pensioenregelingen, met name omdat niemand wordt uitgesloten van deelname en de kosten en risico’s over een grote groep worden gespreid. Dat concludeert Monique van der Poel, onderzoekster bij het Expertisecentrum Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Verplichte deelname pensioenregelingen blijft beste optie’

Uit het onderzoek van Van der Poel naar de houdbaarheid van verplicht gestelde pensioenregelingen blijkt dat solidariteit in collectieve pensioenregelingen ervoor zorgt dat verschillen in geslacht, gezondheid en leeftijd niet tot uiting komen in de werknemerspremie. Daarnaast worden risico’s binnen de pensioenregeling door een grote groep deelnemers gedeeld. Ook levert de verplichtstelling financiële schaalvoordelen op die de gemiddelde werknemer of zelfstandige niet zal kunnen behalen door zijn of haar pensioengeld op individuele basis te beleggen.
Het doel, de uitwerking en de mate van solidariteit in pensioenregelingen zal volgens Van der Poel in de toekomst beter moeten worden gecommuniceerd aan deelnemers. “De jongeren van nu zullen de voordelen van de premieverdeling krijgen wanneer zij straks ouder zijn. Op de lange termijn is het stelsel dus goed voor iedereen. Het huidige pensioenstelsel heeft bestaansrecht en de politiek zou jongeren meer het vertrouwen moeten geven dat het stelsel ook op langere termijn voor hen in stand blijft”, zo beveelt Van der Poel aan.

Reageer op dit artikel