nieuws

Eén aandeelhouder en inschrijving Handelsregister

Pensioen

Eén aandeelhouder en inschrijving Handelsregister

Veel directeur/grootaandeelhouders realiseren zich niet wat de inschrijving van hun vennootschap in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) betekent voor hun privacy.

Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Sinds 2008 geldt dit ook voor de vrije beroepen, eenmanszaken en maatschappen, Verenigingen van Eigenaars, overheidsinstellingen en kerkgenootschappen. Vanaf 2013 hoeft hier geen jaarlijkse bijdrage meer voor betaald te worden. Registratie bij de KvK bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Het is voor ondernemers van belang te weten met wie zij te maken hebben, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake is van een faillissement.

Openbaar
Het Handelsregister is een openbaar register met adressen en andere gegevens van ondernemingen en rechtspersonen. Deze zijn zichtbaar voor iedereen. Bedrijven, particulieren en overheden kunnen de informatie uit het register gebruiken als zij zakendoen met een bedrijf. Jaarlijks worden de gegevens uit het register miljoenen keren opgevraagd. In het Handelsregister vindt men gratis de naam, het adres en het KvK-nummer van een bedrijf. Is er meer informatie nodig, zoals een uittreksel of een jaarrekening, dan zijn daar kosten aan verbonden.
Als er een uittrekstel van de KvK van een BV wordt opgevraagd dan is onder andere zichtbaar wie de aandeelhouder is. Alleen als er sprake is van meerdere aandeelhouders is niet kenbaar wie de aandeelhouders zijn. Om privacyredenen kan het handig zijn om meerdere aandeelhouders te hebben. Natuurlijk blijft wel zichtbaar wie de bestuurder is van de BV, maar of de bestuurder aandelen heeft en hoeveel is niet zichtbaar.

Eenvoudiger
Sinds 1 oktober 2012 is het BV-recht eenvoudiger en flexibeler gemaakt. De BV mag aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder winstrecht (dividend). Indien er een BV is met 1 aandeelhouder, dan is deze zichtbaar. Door een extra aandeel uit te geven zonder winstrecht, heeft de BV twee aandeelhouders en is via het uittreksel van de KvK niet meer zichtbaar wie de aandeelhouders zijn. Er kan voor worden gekozen om dit extra aandeel aan de echtgenoot of aan de kinderen uit te geven. Aangezien het hier gaat om het uitgeven van een extra aandeel en niet om de verkoop of schenking van een bestaand aandeel, is er geen sprake van aanmerkelijkbelangheffing. Doordat er sprake is van een aandeel zonder winstrecht is de waarde van het aandeel nihil en is er geen sprake van een schenking.

Reageer op dit artikel