nieuws

DNB kan mini-pensioenfonds niet zomaar schrappen

Pensioen

DNB kan mini-pensioenfonds niet zomaar schrappen

Rechtbank Rotterdam heeft in een voorlopige voorziening geoordeeld dat De Nederlandsche Bank het minifonds GSFS Pensionfund zijn status niet zomaar kan ontnemen.

DNB wilde het fonds van vermogensbeheerder GFSF schrappen uit het register van pensioenfondsen vanwege de beleggingen die het fonds doet. DNB betwijfelt of het fonds een basispensioenregeling uitvoert en stelt dat het ernstig in gebreke blijft bij het voldoen aan de verplichtingen die op haar van toepassing zijn. DNB heeft bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van ‘security lending’, waarbij aandelen voor korte tijd worden uitgeleend.
GSFS Pensionfund, met vijftien deelnemers, stapte daarop naar de rechtbank.
De voorzieningenrechter geeft het pensioenfonds gelijk, maar zegt wel dat de opzet van het fonds ongebruikelijk is. “Hierbij is onder meer van belang dat de door de deelnemers en hun werkgever ingelegde premies slechts een verwaarloosbaar gedeelte vormen van de gelden waarmee verzoekster belegt.” Ook is opmerkelijk dat een groot gedeelte van de winst uit beleggingen tot voor kort toekwam aan de vermogensbeheerder van verzoekster, tevens werkgever van de pensioengerechtigden, aldus de uitspraak. “Toch laat dat onverlet dat GSFS onder de wettelijke definitie van het begrip pensioenfonds valt en dat de opbrengsten uit haar beleggingen, in ieder geval thans, geheel ten goede komen aan de deelnemers.”
Daar komt bij dat DNB wel andere handhavingsinstrumenten ter beschikking staan, zoals het geven van een aanwijzing en het opleggen van een last onder dwangsom. “Dat verzoekster volgens DNB een groot aantal bepalingen uit de Pensioenwet overtreedt, maakt nog niet dat verzoekster geen pensioenfonds is of dat doorhaling van haar inschrijving het geëigende middel is om de vermeende overtredingen van de Pensioenwet ongedaan te maken”, aldus de voorzieningenrechter.

Reageer op dit artikel