nieuws

Sociale partners: API komt te vroeg

Pensioen

De sociale partners, verenigd in de STAR, vinden het niet verstandig om met prioriteit de Algemene Pensioeninstelling (API) als nieuw uitvoeringsvehikel mogelijk te maken. Marktpartijen kunnen tot vandaag hun mening geven over de introductie van de API.

Sociale partners: API komt te vroeg

Het is volgens de Stichting van de Arbeid niet uitgesloten dat de aanpassingen in de Pensioenwet en het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) van invloed zullen zijn op de definitieve vormgeving van de API. Het is volgens de sociale partners dus verstandiger om even te wachten en de tussenliggende periode te gebruiken voor nader onderzoek. “Er is geen onderzoek gedaan naar de potentiële markt voor de API, noch naar de behoefte aan de API”, aldus de STAR. “In theorie kan de API voor internationaal opererende bedrijven een podium bieden maar de Stichting ontvangt vooralsnog signalen dat de API vooral wordt gezien als nationaal uitvoeringsvehikel.”
De API maakt bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk, zowel in Nederland als over de grens. Vooral ondernemingspensioenfondsen kunnen daar voordeel van ondervinden. Volgens de STAR kan dat ook op een andere manier. “Acute problemen in de uitvoering zijn ook op een andere wijze op te lossen.” Bijvoorbeeld door de toegang tot het multi-OPF te vereenvoudigen, zo luidt een van de aanbevelingen.
 

Reageer op dit artikel