nieuws

Opmerkelijke laksheid onder pensioenverzekeraars

Pensioen

Vanaf 2014 gaat de fiscale pensioenleeftijd naar 67 jaar. Het fiscale maximum gaat daarmee van 2,25% naar 2,15%. Een pensioenregeling kan dan fiscaal bovenmatig zijn. Slechts enkele verzekeraars hebben pas zeer recent kenbaar gemaakt wat hun beleid is. Opmerkelijke laksheid, omdat medio 2012 de fiscale pensioenleeftijd van 67 jaar al in beton is gegoten.

Van de verzekeraars die wèl beleid hebben gevormd, is dit beleid nagenoeg identiek. A long story short: als het fiscaal niet noodzakelijk is om de regeling aan te passen, werken uitvoerders niet (zonder meer) mee aan een wijziging van de regeling. 65 blijft dan 65. Is de wens van de werkgever dat de regeling toch wordt aangepast, dan kan/zal de uitvoerder daar kosten voor in rekening brengen. Moet de overeenkomst wel worden aangepast dan wordt de pensioenleeftijd 67 jaar. Ik neem aan dat wordt bedoeld (hierop heb ik nog geen eenduidig antwoord gekregen) dat dit geldt voor de resterende duur van de lopende uitvoeringsovereenkomst. Tegen dezelfde contractvoorwaarden.
Dit is met name van belang voor aansprakenregelingen. In ieder geval één verzekeraar stelt zich op het standpunt dat er op dat moment echter sprake is van een nieuwe (uitvoerings)overeenkomst tegen nieuwe (lees: kostenverhogende) grondslagen. Leuk juridisch vraagstuk: het kan namelijk niet. En ook de werkgever wil dit natuurlijk niet. En het is ook helemaal niet handig: niet bekend is wat 2015 aan pensioenhervormingen gaat opleveren, en wat de invloed hiervan is op de inhoud van de pensioenregeling. Dit betekent dus wederom een wijziging van de pensioenovereenkomst (en dus de uitvoeringsovereenkomst) vanaf 2015. Daarnaast blijkt dat de meeste verzekeraars hun producten überhaupt nog niet hebben afgestemd op pensioenleeftijd 67 jaar.
Tsunami
Ondanks veel commentaar vanuit de praktijk is de gedachtenlijn van verzekeraars te volgen, zelfs te billijken, voor zover zij stellen dat er in 2014 alleen aanpassingen worden doorgevoerd indien dit (fiscaal) nodig is. Een jaar later volgt namelijk een tsunami aan wijzigingen.
Los daarvan zie ik in het beleid van één verzekeraar bij de aanpassing van de regeling naar 67 jaar de keuze tussen knippen (aanspraken 65 jaar en 67 jaar) en invaren. De vraag is of dit beleid zo moet worden begrepen dat deze keuze òf aan de verzekeraar is, òf dat de verzekeraar het beleid voert dat bij het verzoek van de werkgever tot invaren rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten. Wel gevraagd, nog geen antwoord gekregen. Ook een eenvoudig juridisch vraagstuk: alleen de laatste optie kan. Het wijzigen van de pensioenleeftijd van een opgebouwde aanspraak is namelijk een wijziging van de pensioen- en de uitvoeringsovereenkomst. Een uitvoerder kan (daarom) niet zelf besluiten tot invaren. De werknemers zullen hier hun veto over moeten uitroepen (art. 83 PW) en de OR heeft instemmingsrecht over de wijziging van de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst (art. 27 WOR).

Ben benieuwd wat voor brief de werkgever van de verzekeraar op de mat krijgt.

Reageer op dit artikel