nieuws

Gesteggel over wisselwerking actuaris en accountant

Pensioen

De Pensioenfederatie is niet enthousiast over de concept handreiking van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA wil de rol van de accountant en de certificerend actuaris in het jaarwerktraject voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen wijzigen.

Gesteggel over wisselwerking actuaris en accountant

De concept handreiking van de NBA komt er op neer dat de accountant een prominentere rol gaat spelen en de mogelijkheid krijgt om zelf een actuaris in te zetten ter beoordeling van de benodigde actuariële gegevens. Nu is het zo dat de bij wet voorgeschreven certificeringstaken zijn verdeeld over twee deskundigen, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben: de certificerend actuaris en de externe accountant. De wetgever is niet expliciet geweest over de wisselwerking tussen beide deskundigen, zegt de NBA. In het model dat de NBA voorstelt zou de accountant zelf een actuaris mogen inschakelen om de aangeleverde informatie nogmaals te beoordelen. “Maar wie heeft dan het laatste woord?”, vraagt de Pensioenfederatie zich af, temeer omdat veel grote accountantsbureaus zelf een afdeling Actuariaat opzetten. “Dit neigt naar minder transparantie en minder onafhankelijkheid van de accountant.” De pensioenkoepel vindt dat accountantskantoren niet zouden mogen doorverwijzen naar ‘eigen’ of gerelateerde actuarissen. Ook wijst de koepel erop dat de aanpak die de NBA voorstelt, leidt tot hogere kosten voor pensioenfondsen en vertraging in het jaarwerkproces. De Pensioenfederatie dringt daarom aan op een aanpassing van de praktijkhandreiking.

Reageer op dit artikel