nieuws

Verbond slaat alarm over nieuw pensioencontract

Pensioen

Het nieuwe pensioencontract waar pensioenfondsen, verzekeraars en overheid veel van verwachten is op lange termijn niet houdbaar. Risico’s worden bij de deelnemers gelegd terwijl de deelnemers zelf niets te kiezen hebben. Dat gebrek aan zeggenschap is een achilleshiel van formaat, aldus Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Verbond slaat alarm over nieuw pensioencontract

Weurding zei dat vandaag tijdens het congres ‘Pensioen Actualiteiten’ in het Mercure Hotel in Amsterdam. “Het nieuwe pensioencontract is beter bestand tegen de gure wind, kan schokken beter absorberen, stabiliseert de premies en heeft nog meer belangrijke voordelen. Maar we zullen moeten onderkennen dat het nieuwe pensioencontract een achilleshiel van formaat heeft omdat het de risico’s bij de klant legt terwijl die daar hoegenaamd niets over te zeggen heeft. Op den duur zullen nog maar heel weinig mensen dat willen accepteren.”

Volgens Weurding heeft het Nederlandse pensioenstelsel jarenlang terecht de wereldranglijst van beste systemen aangevoerd, maar wordt dat al lang niet meer zo beleefd. “Pensioenrechten worden aangetast onder invloed van de financiële crisis, gestegen levensverwachting en forse beperking van het Witteveenkader, waardoor het bereiken van een goed pensioen vrijwel onmogelijk wordt. Maar ook maatschappelijke trends, zoals de toegenomen arbeidsmobiliteit en de afnemende solidariteit tussen jong en oud, zetten het stelsel onder druk.”
Weurding vindt dat pensioenuitvoerders “vrij complexe en diverse regelingen” ontwikkelen die aan deelnemers niet meer goed zijn uit te leggen. Hij bepleit daarom een fundamentele discussie over de toekomst van het stelsel, waarbij een van de uitgangspunten moet zijn dat de pensioendeelnemer meer te vertellen krijgt. “De klant heeft op dit moment eigenlijk hoegenaamd geen rol. We zijn op een punt gekomen dat we ook op pensioengebied het primaat aan de klant moeten geven”.

Onderzoek
Het Verbond heeft TNS NIPO gevraagd onderzoek te doen naar wat een klant van een pensioenregeling verwacht, wat hij daar voor over heeft en in welke mate hij daar zelf iets over te zeggen wil hebben. De resultaten, die voor september worden verwacht, kunnen de basis vormen van een fundamentele visie op de toekomst van het pensioenstelsel, aldus Weurding.

Reageer op dit artikel