nieuws

Pensioenleeftijd politici naar 67 jaar

Pensioen

Als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt, hebben politici straks geen uitzonderingspositie meer ten opzichte van andere ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.

Pensioenleeftijd politici naar 67 jaar

Het wetsvoorstel dat hiertoe naar de Tweede Kamer is gezonden, betreft een aangepaste versie van een eerder wetsvoorstel.  Dat voorstel werd in 2012 door de Raad van State met enkele kritische voetnoten geretourneerd aan het ministerie. Plasterk stelt hierin een aanpassing van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) voor. Daar vallen ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, bestuursleden van waterschappen en enkele andere functionarissen onder. Na de aanpassingen geldt ook voor deze groep dat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Tevens worden politici dan geconfronteerd met de eerder door ABP aangekondigde korting van 0,5%, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. Tot slot maakt het eindloon vanaf 2014  plaats voor een middelloon-stelsel. Deze overgang is overigens niet zo groot omdat politici een vast salaris hebben en geen periodieken doorlopen. Maar voordat het zover is moet het wetsvoorstel zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een tweederde meerderheid van stemmen krijgen.

Reageer op dit artikel