nieuws

Ministerie peilt maatschappelijk belang API

Pensioen

Marktpartijen kunnen tot 11 april hun mening geven over de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API). In de consultatie vraagt Financiën uitdrukkelijk naar de maatschappelijk toegevoegde waarde van een API voor het Nederlandse pensioenstelsel.

Ministerie peilt maatschappelijk belang API

Een API is een nieuw type pensioenfonds dat bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt, zowel in Nederland als over de grens. Een API biedt naar verwachting vooral voordeel voor ondernemingspensioenfondsen. Zij kunnen schaalvoordelen behalen in de uitvoering en vermindering van bestuurlijke lasten. De API is ook van belang voor multinationals die behoefte hebben aan een pensioenfonds dat grensoverschrijdend kan opereren en de aansturing van pensioenregelingen van bedrijfsonderdelen uit diverse landen kan centraliseren en vereenvoudigen.
Met de consultatie wil het ministerie inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van de API voor het Nederlandse pensioenstelsel en ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de blauwdruk. De blauwdruk vermeldt onder meer uitdrukkelijk dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zich niet tot API kan omvormen. “Verplichtgestelde fondsen zullen altijd één financieel geheel moeten vormen en verplicht zijn een doorsneepremie te heffen. De API maakt het mogelijk de uitvoering van verschillende pensioenregelingen te bundelen  zonder dat er een verplichting geldt om risico’s met iedereen te delen.”

Reageer op dit artikel